Deň detí s Mo SRZ – 2024

25. máj 2024 – Preteky na Striebornom jazere v Senci v love slnečníc pre mládež do 15 rokov (14,99).

Prvých 180 registrovaných detí získa bezplatne náčinie na lov a občerstvenie. Nádobu alebo vedro na slnečnice k hodnoteniu si prineste so sebou.

Povolenie na rybolov nie je podmienkou.

Organizátor zabezpečí občerstvenie, budete si môcť kúpiť aj halászlé, pečeného alebo udeného heika, pečenú klobásu, hotdog.

Program:

7:00 – registrácia na mieste (registrujte svoje údaje vopred vo formulári a namieste sa len podpíšete pri prevzatí náčinia a občerstvenia pre dieťa).

8:00 – 12:00 Pretek

13:00 – Vyhlásenie výsledkov a vyhotovenie spoločnej fotografie na pláži Strieborného jazera

MDD-MO-SRZ2024
_

Predregistrácia účastníkov je uzavretá.
Možnosť registrácie je len už na mieste.

_

Jesenné zarybňovanie kaprom 2023 november

9 – 10 ho novembra 2023 roka prebehla tradičná akcia, ktorá sa zamerala na zarybnenie našich vôd. Odchované ryby, kapor rybničný, boli vylovené z priehrady Blatné a rozmiestnené do našich vôd. Počasie bolo milostivé a dobrá organizácia práce dovolilo ukončiť akciu za 1 deň. Tu patri veľká vďaka brigádnikom, za perfektnú prácu. 
Výsledok zarybnenia ako aj fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Fotografie vo fotogalérii

MDD na Striebornom jazere 2023

27. 05. 2023 MsO SRZ Senec usporiadalo tradičné rybárske preteky v love slnečníc k medzinárodnému dňu detí. Na akciu boli pozvané deti do 15 rokov, rybárske povolenie nebolo podmienkou. Vďaka dobrému počasiu a výbornej organizácii, sa prihlásilo 180 malých pretekárov. Od organizátorov dostalo prvých 150 registrovaných pretekárov štartovací balík s ovocím, rybársky prút, vedro na ryby a nástrahu. 

Po skončení pretekov o 12.00 hodine komisia spočítala úlovky v počte 1936 ks a po vyhodnotení najlepší pretekári dostali hodnotné ceny. Naprázdno nevyšli ani menej úspešní pretekári, každé dieťa dostalo pamätnú medailu a darček podľa vlastného výberu. Pre všetkých prítomných bol pripravený bufet, kde sa podávalo halászlé, pečená a údená ryba.  Celé podujatie sa môže pýšiť dobrou organizáciou, a usporiadatelia sa tešia na nových návštevníkov na budúci rok.   

 

Fotografie vo fotogalérii (foto Ivan Hlavanda – ďakujeme!)

Výlov 2022

Na 3. 11. 2022 MsO SRZ Senec naplánoval výlov násadových rýb na chovnom jazere Priehrada Blatné. Pôvodne na 2 dní  naplánovanú akciu, vďaka vynikajúcej práce brigádnikov sa podarilo dokončiť za jeden deň.  Vylovené ryby, kapor rybničný,  zubáč a biela ryba, boli premiestnené do našich lokalít. 
Ďakujeme účastníkom akcie za dobrú robotu.
Výsledky zarybnenia ako aj fotografie z akcie si môžete pozrieť v sekcii fotogaléria.

Fotografie vo fotogalérii

Zarybnenie Hlbokého jazera 2022

Dňa 17.10.2022 prebehlo zarybnenie Hlbokého jazera z fondu zarybnenia rady SRZ . Nasadené bolo 4700kg kapra K3 v priemernej váhe  2,5 Kg. Ryba bola vo výbornom stave. 

MDD na Striebornom jazere 2022

MsO SRZ Senec organizovalo 4.06.2022.na Striebornom jazere MDD. V rámci akcie bol aj súťaž v love slnečníc. Na akciu sa prihlásilo 80 mladých pretekárov. Na konci dňa sa zrátal úlovok a mladý pretekári sa mohli pochváliť vyše 1200 ulovenými slnečnicamy. 
Najlepší dostali pohár a hodnotné ceny, ale bez ceny neodišiel ani ten, komu sa darilo poslabšie.
Pre obecenstvo bol pripravený bufet, kde podávali halászle a pečenú rybu.
Fotografie vo fotogalérii

 

 

 

Blatné zarybnenie 2020

Blatňánska priehrada dostala nových obyvateľov. Dnes v obedňajších hodinách prišiel kamión z Čiech a doviezol kapra rybničného, ktoré boli pustené do svojho nového domova. Rybky v novom prostredí sa aklimatizovali veľmi rýchlo a  cítili sa dobre. Stretneme sa s nimi znovu na jeseň. Dovidenia… 

Výlov 2019

Výlov odchovaných kaprov na Vodnej nádrži Blatné prebiehal 7. – 8. 11. 2019 . Ryba bola premiestnená do našich vôd. O množstve rýb, ktoré boli vypustené do rôznych lokalít, budu naši rybári informovaný, na výročnej členskej schôdze.  

MDD na Striebornom jazere

MsO SRZ Senec 8.6.2019 usporiadalo už tradičné MDD na striebornom jazere. V rámci tejto akcie sa konali aj preteky v love slnečníc, ktoré sa tešia medzi deťmi veľkému úspechu. Chytá sa na 1 prút a to výlučne slnečnice a v pretekoch sa môže zúčastniť každé dieťa, povolenie na rybolov nie je podmienkou. 
Počas pretekov nechýbala ani dobrá nálada a na konci čakali na mladých pretekárov bohaté ceny. 

Milé deti, tešíme sa na Vás aj na budúci rok, dovidenia…

Fotografie vo fotogalérii

 

Deň dediny v Kráľovej pri Senci

18.05.2019 bola sobota, ale nie obyčajná. Túto sobotu oslavovali Kráľovčania deň dediny. Oslava sa konala na brehu Čiernej vody a bola spojená s rybárskymi pretekmi. Pretekali dospelí a detí a posudzovali ich rozhodcovia zo MsO SRZ Senec. Bolo prekrásne počasie, bol pripravený dobrý bufet, k dobrej nálade nechýbalo nič. Po skončení pretekov podujatie navštívila aj p.Monika Beňova.

Fotografie vo fotogalérii  

Rybárske preteky máj 2019 – dospelí

Za ideálneho počasia sa konali už tradičné rybárske pretek pre dospelích na Striebornom jazere v Senci. Napriek obavám organizátorov (meteorológovia hlásili dážď a silný vietor) všetko vyšlo na jedničku. Návštevníkov akcie čakalo výborné halaszlé a pečená ryba,  pretekárov na konci akcie, hodnotné ceny. 

Fotografie vo fotogalérii

Školenie nových členov

 

Dňa 27. 04. 2019 v sobotu sa konalo posledné tohoročné školenie nových členov na rybárskom dome v Senci. Tu si dovolíme pripomenúť, že povolenie na rybolov pre nových členov sa vydáva až po absolvovaní školenia. 

Fotografie vo fotogalérii 

Senecký rybári brigádovali

Ako každý rok, aj v tomto roku organizovalo MsO SRZ Senec jarnú brigádu, zameranú na čistenie breh rybárskych revírov. Na akcii sa zúčastnili  v hojnom počte Senecký rybári, ktorým záleží na čistote na  lovnom meste a v celom okolí.
Všetkým účastníkom jarnej brigády patrí vďaka za obetavú prácu. 

Fotografie vo fotogalérii 

 

Konferencia 2019

Dňa 16.03.2019 MsO SRZ Senec usporiadalo konferenciu na rybárskom dome v Senci. Okrem členov výboru na podujatí za zúčastnili vzácny hostia. Boli to prezident SRZ  p. Seeman E. a viceprezidentka za Bratislavký kraj p. Mgr. Jankovičová M.
Konferenciu otvoril predseda MsP SRZ Senec p. Dimitrov Š. Tajomník organizácie p. Michalský J. prečítal prítomným plán podujatia. 
Nasledoval referát o výsledkoch hospodárenia v minulom roku a plán hospodárenia na rok 2019, ktorý bol odsúhlasení jednohlasne. Nasledovalo prerokovanie návrhov z členskej schôdze. Prvý návrh o nevydaní druhého rybárskeho povolenia členom, ktorý v príslušnom roku už odchytali povolené množstvo rýb, bolo odsúhlasené jednohlasne. Druhé dva návrhy týkajúce sa hornej miery kapra rybničného (ktorý bol stanovený na 70 cm) a vyvážania nástrahy na max. 150 m od brehu boli prerokované a posunuté do radi SRZ Žilina na schválenie. 

Fotografie vo fotogalérii

Grafickú pomôcku lovu rýb nájdete tu: http://www.srzsenec.sk/legislativa/

 

 

 

 

 

Výročná schôdza 2019

Dňa 2. 03. 2019 v kinosále kultúrneho strediska v Senci za organizácii MoSRZ Senec sa konala výročná schôdza. Na akcii sa preberali aktuálne otázky týkajúce sa nového rybárskeho zákona, taktiež prítomní boli oboznámený výsledkami hospodárenia za rok 2018 a plánom prác na rok 2019. 
Ako zaujímavosť si môžeme pripomenúť návrhy od rybárov týkajúce sa vydania iba jedného povolenia na rybolov pre každého rybára na aktuálny rok (platí už tento rok), ako aj stanovenia hornej miery kapra rybničného, ktorý sa stanovil na 70 cm, a zákaz zavážania nástrahy na viac ako 150 m od brehu. Posledné 2 návrhy sa budú prejednávať na konferencii a budú predložene na schválenie na radu  SRZ v Žiline. Po ich schválení, budu platiť od budúceho roka.

Fotografie vo fotogalérii 

 

Výlov 2018

Dňa 8 – 9 novembra MsO SRZ Senec uskutočnila výlov na vodnej nádrži Blatné. 
Akcia sa zamerala hlavne na odlov kapra rybničného a zubáča velkoústého. Vylovené ryby boli následne  vysadené do lokalít Slnečné jazera, Hlboké jazero, Strieborné jazero, Štrkovisko Veľký Biel, Štrkovisko Bernolákovo a Čiernu vodu. Dvojdňová akcia bola dobré organizovaná a  prebehla úspešne. Zároveň si dovoľujeme upozorniť našich členov a hostí,  že na zarybnených lokalitách je zákaz lovu kapra. Bližšie informácie o zákaze nájdete v sekcii OZNAMY. 

Fotografie vo fotogalérii 

MDD 2018 Strieborné jazero

Ako už tradične každý rok MsO SRZ Senec usporiadala na Striebornom jazere  akciu, venovanú Medzinárodnému dňu deti. Táto už tradičná akcia  sa teší veľkému záujmu tak zo strany detí ako rodičov. V rámci podujatia sa konajú preteky v love slnečníc. Na súťaž sa prihlásilo vyše 60 deti.
Napriek tomu, že tohto roku slnečníc bolo pomenej, chytilo sa 200 ks, deti výborne sa bavili.
Po ukončení o 11,00 boli vyhlásené výsledky a najlepší ako prví si mohli vybrať z množstva darčekov. Bez ceny ale neodišli ani tí, ktorým sa na tentokrát darilo menej.

Táto akcia sa bude konať aj na budúci rok, milé deti čakáme vás. Dovidenia.
Fotografie vo fotogalérii

Deň obce v Kráľovej pri Senci

V tomto roku už  jedenásty krát oslávili  v obci Kráľova pri Senci deň obce. V rámci tohto podujatia, na riečke Čierna voda, organizovali rybárske preteky pre dospelých a mládež. Na akcii boli prítomný aj zástupcovia MsO SRZ Senec. Zástupcovia tejto organizácie vykonávali úlohu rozhodcov, a poskytovali odbornú pomoc v priebehu celej akcie.
Po ukončený pretekov o 12.00 bol vyhlásení výsledok, najprv mládež potom aj dospelí. Šiesti najlepší  pretekári  boli obdarovaný vecnými cenami.
Dovidenia na budúci rok…

Fotografia vo fotogalérii

Rybárske preteky pre dospelých 2018

V sobotu o 7,00 ráno odštartovali organizátori už  tradičné rybárske preteky pre dospelých. Mieste pretekov, ako aj po iné roky bolo Strieborné jazero v Senci. Väčšina pretekárov mali štartovné lístky zakúpené už vopred, no boli aj taký, ktorý si to nechali na poslednú chvíľu, a lístok kupovali priamo na mieste.
Ako aj iné roky organizátori pripravili chutné „halászlé“ bola pripravená aj pečená ryba a okrem toho pracoval aj bufet.
Rybárske preteky sa ukončili o 12 ,00 hodine a nasledovalo vyhlásenie  výsledkov.
Tí najúspešnejší pretekári  boli obdarovaný hodnotnými vecnými cenami. Svoju účasť na pretekoch si neobanovali ani tí, ktorím sa darilo na tento krát menej a s heslo „na budúce to bude lepšie“ dobrou náladou odhádzali. Prajeme im, aby mali pravdu…

Fotografie vo fotogalérii.

 

Video SENEC.TV

Rybárske preteky mládež 2018 Strieborné jazero

O 8.00 ráno výstrelom  rakety bolo oznámeno všetkým prítomným zahájenie rybárskych pretekov pre mládež na Striebornom jazere. Pretekári, a ich bolo na tento krát rovných tridsať, mohli nahodiť udice, nádeji na úspešný lov. Boli na to pripravené všetky podmienky. Brehy jazera boli upravené, miesta bolo dostatok, mladi rybári sa pohodlne mohli rozložiť svoje náčinie a začať lov.
Ich nádej na konci dňa sa stal skutočnosťou.  Trojčlenná komisia napočítala 114 ulovených kaprov a 34 karasa. Krásny úlovok.
Najlepším sa rozdali hodnotné ceny. Nezabudlo sa ani na tích, ktorým sa nepodarilo chytiť ani jednú rybu. Pre nich boli vylosované ceny útechy.
Počas pretekov fungoval bufet, kde unavený sa mohli občerstviť.
Pevne veríme že na budúci rok sa zúčastni na akcii ešte viac mladých pretekárov.

IMG_8896

Fotografie vo fotogalérii

 

 

Video SENEC.TV

Brigáda

Aj tohto roku, ako každý rok brigádovali Senecký rybári. Čistilo sa okolie jazier, a okolie našej jedinej riečky Čiernej  vody.  Pri upratovaní  sme si všimli pre nás radostný fakt, že smeti ponechanej na brehoch jazier, bolo o mnoho menej ako po minule roky. Len ostáva dúfať, že to tak aj ostane a návštevníci jazier si uvedomia, že s ponechanej za sebou špinou ni len škodia prírode, ale vytvárajú pre seba nepohodlie do budúcna.
Fotografie vo fotogalérii

Konferencia

Dňa 31.03.2018 MsO SRZ Senec organizovala konferenciu na rybárskom dome v Senci.
Podujatie otvoril predseda MsO SRZ Senec p. Š. Dimitrov. Po otvorení referátom vystúpil tajomník MsO SRZ p. J. Michalský, ktorý oboznámil prítomných výsledkami plnenia plánu hospodárenia  za rok 2017 a návrhom plánu hospodárenia na rok 2018.
V druhej časti konferencie predseda MsO SRZ Senec p. Š. Dimitrov odovzdal ďakovné listy a čestné tituly niektorým členom, ktorí so svojou dlhoročnou obetavou prácou v oblasti rybárstva  zaslúžili sa o uznanie. Nasledovala krátka pauza.
V tretej, záverečnej časti konferencie, sa hlasovalo o prijatie plánu hospodárenia na rok 2018. Tento plán sa prijal jednohlasne.
Cela konferencia prebehla v kolegiálnej atmosfére, vyžaroval pocit, že prítomní funkcionári s láskou a rozumom pristupujú k svojim povinnostiam. Patrí im za to vďaka.

Fotografie vo fotogalérii 

 

Slnko, mráz a zamrznutá voda…

4 marca využili sme nezvyčajné studené počasie (voda na Striebornom jazere bola celkom a tvrdo zamrznutá) a pokosili sme suché rákosie zo strany vody. Táto úprava sa dá vykonať iba za takého  počasia, ináč k tejto časti rákosia sa nedá dostať.  Táto činnosť je jedná z úprav, ktoré treba vykonať na brehu jazera pre rybárskymi pretekmi, aby pretekári v máji  mali čo najpohodlnejšie podmienky.

Fotografie vo fotogalérii 

Školenie nových členov

Dňa 03. 03. 2018 MsO SRZ Senec organizovala povinné školenie nových členov. Akcia sa konala na rybárskom dome na Vajanského ul. v Senci. Členovia rybárskej stráže použitím modernej techniky vysvetlili prítomným znenie zákona o rybárstve, možnosti lovu a privlastňovanie rýb, práva a povinnosti rybárov a taktiež rybárskej stáže.
Prítomný mohli pri tom zadávať otázky, na ktoré, zo strany školiteľov zneli jasné a zrozumiteľné odpovede.
Všetkým prítomným ďakujeme za seriózny prístup a školiteľom za venovaný čas a ochotu pomôcť novým členom.

Fotografie vo fotogalérii 

Výročná členská schôdza 2018

Dňa 24.2.2018 Mo SRZ Senec usporiadala výročnú členskú schôdzu za rok 2017. Po úvode, ktorú predniesol p. Z. Márton, pokračovali referáty za rok 2017.  Pán predseda Š. Dimitrov oboznámil prítomných výsledkami hospodárenia za rok 2017 a plánom hospodárenia na rok 2018.
Nasledovalo hlasovanie za návrhy a diskusia, po tom P. A. Takács schôdzu uzavrel.
Prítomným patri vďaka za sústredenosť a disciplinovanosť.

Fotografie vo fotogalérii 

Výlov Blatné 2017

Tri krát veľké V (Výborné počasie, Vynikajúca nálada,  Veľmi dobrý guláš) by mohli charakterizovať akciu zameranú na vylov kaprov na chovnom jazere v Blatnom a následné rozmiestnenie ich do jazier.
Akcia (ktorá bola naplánovaná na 2 dni), bola úspešne zrealizovaná za jeden a pol dňa. Presné inštrukcie zo strany vedenia a dlhoročné skúsenosti brigádnikov  urobili svoje.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý svojou prácou prispeli k tomu, aby táto akcia prebehla úspešne.

Fotodokumentácia vo fotogalérii

MDD na Striebornom jazere

3. júna 2017 MsO SRZ Senec na Striebornom jazere usporiadalo akciu, venovanú Medzinárodnému dňu deti. Táto už tradičná akcia sa koná každý rok a každý rok sa teší veľkému záujmu tak zo strany detí ako rodičov. Nebolo to inak ani tentokrát.
Ráno o deviatej hodine na štart sa prihlásilo 68 malých pretekárov – účastníkov – a o 10.30, takmer pred koncom, sa prihlásil 69-tí. Potvrdil tým staré porekadlo že nádej umiera ako posledná.

Po ukončení o 11,00 boli vyhlásené výsledky a najlepší ako prví si mohli vybrať z množstva darčekov. Bez ceny ale neodišli ani tí, ktorým sa na tentokrát darilo menej.

Táto akcia sa bude konať aj na budúci rok, milé deti čakáme vás. Dovidenia.

Fotografie vo fotogalérii

Rybárske preteky pre mládež 2017

MsO SRZ Senec organizovalo dňa 7. 05. 2017 rybárske preteky pre mládež od 6 do 14 rokov. Mladý pretekári mohli chytať kapra rybničného a bielu rybu na jeden prút. Pretekov s zúčastnilo 27 pretekárov. Akcia sa začala  o 8 hodine a koniec zavelili o 12. 00. Chytilo sa 18 ks kaprov, najlepší  pretekári boli obdarovaný vecnými cenami.

Fotografie vo fotogalérii

                                                           Oficiálne výsledky pretekov

 

IMG_5123

Rybárske preteky 01. 05. 2017

Na slnečné ale veterné ráno sa zobudili organizátori a pretekári 1. mája 2017, kedy bola zorganizovaná prvá tohtoročná súťaž v love rýb. Túto akciu organizovalo aj tento rok MsO SRZ Senec. Začalo sa to už o 5 hodine vytyčovaním miest pre súťažiacich tabuľami. Niektorí rybári zakúpili lístky už vopred, druhý si to nechali na poslednú chvíľu a kupovali na mieste pretekov. Pre súťažiacich a obecenstvo bolo pripravené výborné halaszlé, pečená morská  i sladkovodná ryba a v bufete sa podávali nápoje a cigánska. Po skončení  sa vyhodnotili výsledky a najlepších pretekárov obdarovali hodnotnými vecnými cenami. Za skvelú organizáciu a výborné jedlá patrí organizátorom veľká vďaka.

Fotografie vo fotogalérii

IMG_4892

 

Veľké jarné upratovanie

Seneckí rybári ako každý rok, aj tento rok vyhlásili boj proti odpadkom a neporiadku. Akcia bola naplánovaná na 1. apríla 2017. Začiatok o 7.00 ráno.
Plán bol nasledovný: skontrolovať brehy našich vôd (Strieborné jazero, Hlboké jazero a Čierna voda) a odstrániť podľa možnosti čo najviac nečistôt a zároveň vykosiť a oslobodiť brehy od prerasteného rákosia, kde to bolo nutné.
Treba poznamenať že naši rybári brigádnici splnili túto neľahkú  úlohu na jedničku. Na koniec akcie brehy našich vôd vyzerali „ako nové“.
Každému účastníkovi akcie patrí veľká vďaka.

Fotodokumentácia vo fotogalérii 

Výročná členskí schôdza MsO SRZ Senec

MsO SRZ Senec 25.02.2017 usporiadalo výročnú členskú schôdzu v mestskom kultúrnom stredisku v Senci. Schôdzu otvoril p. Z. Márton príhovorom, potom oboznámil prítomných programom. Po jednohlasnom súhlase s takým  programom, schôdza mohla pokračovať.
Po voľbe mandátnej a návrhovej komisií p. A.  Takács prečítal správu o činnosti obv. výboru, následovne p. L. Szabó prečítal správu kontrolnej komisii.
P. Š. Dimitrov oboznámil prítomných výsledkami zarybňovania za rok 2016 a plánom hlavných úloh na rok 2017. Následovalá voľná diskusia.
Po prediskutovaní aktuálních otázok p. Hofierka prečítal návrh na uznesenie, ktoré prítomný prijali a hlasovali zaň  jednohlasne.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. Z. Márton poprial všetkým účastníkom veľa zdravia a krásnych rybárskych zážitkov a schôdzu uzavrel.

 

Výlov Blatné 21.10.2016

20. október, deň na ktorý bol naplánovaný výlov, sme sa zobudili na upršané, vôbec nie príjemné ráno. Po dlhom rozhodovaní sa vedenie  dohodlo, že výlov preložia o jeden deň, s rizikom, že nie všetkým brigádnikom to bude vyhovovať. Problém, že možno bude málo, ľudí trápilo všetkých až do druhého rána, no ku šťastiu všetko dopadlo inak.  Piatok sa počasie umúdrilo, prestalo pršať, brigádnici došli v dostatočnom počte a výlov sa mohol začať.  Pršať síce nepršalo, ale celý deň bolo zamračené, smutné počasie, napriek tomu panovala dobrá nálada a robota šla ako po masle.  Pri všetkej snahe a tvrdej práce v piatok sa nepodarilo  vyviesť  všetky ryby a vo výlove sa pokračovalo aj na druhý deň.  V sobotu už bolo počasie ako na objednávku, svietilo slniečko, nálada bola výborná. Na obed všetky ryby boli vyvezené do svojho nového domova.
Nakoniec nemôžem nespomenúť našich kuchárov, ktorí sa starali, aby horúci čaj nechýbal a na obed nám pripravili výborný guláš.

Môžeme konštatovať, že napriek začiatočným ťažkostiam, akcia dopadla dobre. Všetkým účastníkom za to patrí vďaka.

Fotografie vo fotogalérii

 

Zarybňovanie pokračuje

Proces zarybňovania pokračuje.  Hlboké  jazero(Guláška) je naša jediná stojatá celozväzová voda a tak na jeho zarybnení sa podieľa aj SRZ Žilina.
Dostali sme od nich 37 metrákov kapra rybničného, priemernou váhou 3,3 kg. Ryby sa po vypustení veľkou radosťou  ponárali do hlbín svojho nového domova.

Foto vo fotogalérii.

Začalo sa zarybňovanie

Pravda ešte len v malom, ale predsa.
Dnes 12 októbra v doobedňajších hodinách  Slnečné jazera v Senci dostali nových obyvateľov. Volajú sa Lieň sliznatý,  majú dĺžku v priemere 20 cm a v celkovej váhe ich bolo 400 kg. Nech sa im darí.

Viac fotografii vo fotogalérii.

Deň deti na Striebornom jazere – súťaž v love slnečníc

Za výborného, teplého počasia sa konala súťaž v love slnečníc na Striebornom jazere. Túto už tradičnú  súťaž,  organizuje MsO SRZ Senec každí rok, pre najmladších na deň detí.  O účastníkov nebolo núdza. Po zápise do štartovacej listiny, mladý pretekári dostali štartovacie balíky plno dobrotami, a akcia sa mohla začať. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale na koniec deti nachytali veľa slnečníc.  (Rybka slnečnica nie je náš pôvodný druh a považuje sa za škodcu, škodu pôsobi hlavne požieraním ikier ostatných druhov rýb, preto ich nadmerné množstvo vo vode nie je žiaduce) Po spočítaní a vyhodnotení výsledkov tí najlepší  mohli ako prví si vybrať  z množstva cien. Potom prišiel rad aj na ostatných. Bez cení neodišiel domou ani jeden z pretekárov.
Počas celej akcie panovala veselá nálada, dúfajme že dobrý pocit príjemné strávených  chvíľ ostane v deťoch ešte dlho.

Milé deti čakáme Vás aj na budúci rok.

 

 

Rybárske preteky 2016 Veľký Biel

Teplé, slnečné počasie čakalo rybárov pri jazere vo Veľkom Bieli. Už skoro ráno, ešte vhodne pred začatím podujatia, účastníci zaujali svoje vopred vylosované miesta, a začali s prikrmovaním. Po odznení signálu húfne leteli do vody krmitka s rôznymi návnadami. Každí rybár bol presvedčený, že jeho návnada bude tá najlepšia, a práve on chytí najviac rýb. Niektorým z nich predpoklady sa naplnili, niektorým nie no tak to už býva na pretekoch. Všeobecné panovala dobrá nálada,  o jedlo a pitie sa postarali v dvoch bufetoch, ušlo každému. Po skončený rozhodcovia vyhodnotili výsledky, a tí najlepší boli ocenený peknými vecnými cenami.
Podujatie bolo dobré organizované za čo patrí vďaka organizátorom.

Untitled-1

 

 

 

 

Rybárske preteky mládež 2016 Strieborné jazero

Za krásneho, slnečného počasia prebehli rybárske preteky pre mladých rybárov, ktoré organizoval MsO SRZ Senec na Striebornom jazere v Senci. Už od skorého rána prichádzali účastníci, kupovali si štartovacie lístky a zaujali pozície na vopred vyznačených miestach.  S radosťou môžeme konštatovať že mladým rybárom sa veľmi dobré darilo, a na konci pretekov niektorý pretekári sa mohli pochváliť  s krásnym úlovkom.
Na konci pretekov boli vyhlásené výsledky a najúspešnejší pretekári dostali diplomy a krásne vecné ceny.

Ďakujeme organizátorom za dobrú organizáciu a  úspešný priebeh akcie.

 

Rybárske preteky na Striebornom jazere

Dňa 1.05.2016 MsO SRZ Senec usporiadalo rybárske preteky na Striebornom jazere. Na už tradičné preteky si prišli zasúťažiť rybári nie len zo  Senca ale aj zo širokého okolia. Niektorý pretekári si zabezpečili svoju účasť dopredu a kúpili si lístky zavčasu, niektorý zase vyčkávali a nechávali to na poslednú chvíľu. Na podujatie, napriek nepriaznivému počasiu, prišli  pozrieť aj  senčania s rodinami. Čakalo ich tam okrem príjemného zážitku, aj dobrá kuchyňa so špecialitami z rýb. V bufete sa podávalo pitie aj cigánska a tak o celkovú dobrú náladu bolo postarané. Celkovo podujatie môžeme hodnotiť za vydarené, výhercovia opustili dejisko s peknými cenami, a ostatná spoločnosť s príjemným zážitkom.

Dovidenia o týždeň vo Veľkom Bieli.

Brigáda apríl 2016

Dňa 9. 04. 2016 MsO SRZ Senec usporiadalo povinnú brigádu, zameranú na zveľadenie a vyčistenie okolie jazier a brehov Čiernej vody. V Senci  to boli Hlboké jazero, Strieborné jazero a Čierna voda, v Bernolákove štrkovisko a vo Veľkom Bieli jazero Veľký Biel. Brigádnici sa zamerali hlavne na zber odpadkov, a čistenie brehov od prerastenej zelene. Kosilo a zároveň sa likvidovalo prerastené rákosie. Napriek tomu, že počasie nám neprialo, podarilo sa spraviť veľký kus práce, a vyčistiť okolia našich vôd.

Konferencia MsO SRZ Senec

Konferencia MsO SRZ Senec sa konala dňa 26.3.2016 v zasadačke Rybárskeho domu v Senci za účasti  26 prítomných delegátov podľa  schváleného programu.

Program:

1/   Otvorenie

2/   Voľba komisii  /mandátová,  návrhová, volebná/

3/   Správa o činnosti Výboru MsO SRZ Senec za rok 2015

4/   Správa o hospodárení organizácie  za  rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

5/  Správa kontrolnej komisie

6/  Správa o činnosti rybárskej stráže

7/  Správa o činnosti disciplinárnej komisie

8/  Plán hlavných úloh na rok 2016

9/  Voľba jedného delegáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad

neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

10/  Návrh na uznesenie

11/  Záver

 

Rokovanie  konferencie SRZ  viedlo schválené pracovné predsedníctvo  zložení :

 

Predseda MsO Senec               p. Dimitrov   Štefan

Tajomník  MsO  Senec            p. Mihalský Jozef

Podpredseda                             p. Takács  Alexander

Hospodár MsO SRZ Senec     p. Matlák  Peter

 

 

Mandátová komisia : Szigeti Arpád, Teplan Martin,Kramarič Tibor – konštatovala Ms.  konferenciu za uznášania schopnú.

–  Správu o činnosti Výboru MsO SRZ Senec za rok 2015 predniesol tajomník Jozef Mihalský

–  Správu o hospodárení organizácie za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 – predniesol predseda p. Štefan Dimitrov.

–          Správu kontrolnej komisie predniesol predseda p. Lásló  Szabó

–          Správu o činnosti rybárskej stráže  predniesol vedúci p. Štefan  Kakaš

–          Správu o činnosti disciplinárnej komisie predniesol p. Zdenko Márton

–          Plán hlavných úloh na rok 2016 predniesol hospodár  p. Peter Matlák

–          Volebná komisia: Vladimír Petráš, Ludovít Rummel, Zdenko Márton,previedli voľbu delegáta a náhradníka na mimoriadny Snem SRZ v Žiline.

Boli zvolený z delegáta  Štefan Dimitrov a náhradník Alexander Takács

–          Návrhová komisia p. Eugen Kajoš, Jozef Susko, Štefaan Rezník – previedli schválenie uznesenia z konania konferencie MsO SRZ Senec.

Fotodokumentácia v sekcii fotogaléria

Výlov Blatné 2015 október

Dňa 22 – 23 októbra MsO SRZ Senec uskutočnil výlov na chovnom jazere v Blatnom. Za dvojdňovú akciu bolo vylovené a rozmiestnené do lovných jazier množstvo kaprov a iných  kaprovitých rýb. Presné údaje dodáme neskôr.
Pre brigádnikov bol pripravený chutný guláš a varená klobása a na zohriatie čaj v neobmedzenom množstve. Akciu svojou návštevou poctil aj Senecký primátor p. Karol Kvál.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Untitled-1

sex en ligneкупить сканер ценыstar wars car sun shade buysex chopthunderbolt display

Deň detí na Striebornom jazere – súťaž v love slnečníc 2015

Ako každý rok aj v tomto roku organizovalo  MO SRZ Senec Deň detí na Striebornom jazere. Deti mali veľkú radosť z akcie. Súťažili v love slnečníc. Každý pretekár dostal štartovací balík a po skončení akcie a zrátaní úlovkov tí najlepší mohli vybrať ako prví z darčekov. Všetci boli ocenení

Oficiálne výsledky úlovkov:

_MG_0286восхождение на иремель зимойпродвижение сайтов в новосибирскеармия украина срок службыoutdoor car cover porsche 911Domino 825

Rybárske preteky pre dospelých Senec 2015

Dňa 9. 05. 2015 sa konali na Striebornom jazere v Senci už tradičné rybárske preteky pre dospelých. Ako každí rok aj teraz bolo všetko perfektné zorganizované. V stánku predávali výborné „halaszlé“ a pečenú rybu, v bufete langoše a iné občerstvenie. Napriek tomu že preteky sa konali v deň, keď sa organizovala  v Senci  už tiež tradičná „Senecká korčuľa“ o záujemcov nebolo núdza.
Po vyhlásení výsledkov najúspešnejšie pretekári boli obdarovaní hodnotnými cenami.

Fotografie vo fotogalérii.

_MG_0138

 cost to climb mount kilimanjaroтиц pr сайтазадать вопрос юристу

Would you be stuck in a spot where the net be of the essays for money An risk story mustiness stern moral cypher. The most usual and of our writers who are college student, no question thither truehearted Evening so you piddle some near points but please retrieve that not everyone has your ethnic citation points and sometimes some expansion can real helper out-of-doors a topic up. someone to write my essay Children from watched as a xv yr ancient created by jutting yr ancient accused was a canceled due to the of their maturation. Sometimes prize is a near thing sometimes its good puzzling.

car sun shades for dogsRazer Tiamat 2.2

Rybárske preteky pre mládež Senec 2015

Ráno studený vietor, potom slniečko a dobrá nálada. Tak by sa dalo charakterizovať rybárske preteky pre mládež, ktoré už tradičné organizoval MO SRZ Senec dňa 8. 05. 2015 na Striebornom jazere v Senci. Obzvlášť radovalo, že medzi pretekármi bolo zastúpené aj nežnejšie pohlavie. Popri oficiálnych sponzoroch príjemné gesto preukázala sponzorka z radu obecenstva, ktorá nechcela byť menovaná. Rozdala pretekárom veľký balík sladkostí. Patrí jej za to vďaka.

Fotografie vo fotogalérii.

_MG_0051-2

_MG_0052

 

 наушники 90 хтелефонный трекингфасовочно упаковочное оборудованиеunique article checkerтур финляндия гостиницы

Rybárske preteky Veľký Biel 2015

Dňa 2. 5. 2015 sa organizovali vo Veľkom Bieli už tradičné rybárske preteky. Pri jazere účastníkov čakalo  upršané ráno, no napriek nepriaznivému počasiu pretekári mali dobrú náladu a s veľkou nádejou sa pustili do práce. Niektorí rybári vyčkali a kupovali lístok tesne pred pretekmi v nádeji, že sa počasie umúdri. Jazero bolo pekne pripravené, rákosie pokosené a miesta riadne vyznačené. Neskôr aj počasie sa umúdrilo a bol celkom príjemný polooblačný deň.
O 12.00 hodine preteky ukončili a po vyhlásení výsledkov sa odovzdali ceny.  Prvýkrát za históriu pretekov sa spravila výnimka a ceny útechy dostali rybári, ktorý neulovili žiadnu rybu.
Za dobrú organizáciu všetkým  patrí veľká vďaka.

Untitled-1

 

 

 раскрутка сайтоврассчитать строительство каркасного домауслуги юристовseo стоимостьспб лапландия

Brigádovali seneckí rybári, apríl 2015

Dňa 18. 04. 2015.  ako aj každí rok brigádovali seneckí rybári. Podľa plánu čistilo  a upravovalo sa okolie jazier v Senci , vo Veľkom Bieli, v Bernolákove a brehy Čiernej vody pri Senci. Brigádnici sa stretli ráno o 7,30 hodine pri rybárskom dome v Senci kde boli rozdelený do jednotlivých lokalít.  O prácu nebola  núdza, čakali ich žalostne zašpinené brehy, čo dokumentujú aj fotografie. Vďaka entuziazmu a odhodlanosti brigádnikov,  na obed odpad bol likvidovaní a naložení do veľkokapacitných kontajnerov.

Na záver ďakujeme všetkým brigádnikom za dobre odvedenú robotu.

Fotografie vo fotogalérii.
essay promptsБарбуда нужна ли виза украинцамspanish to english translatorсковорода с покрытиемлитой казанXZE

Kapitálny úlovok

Dnes ráno som dostal krásny darček k narodeninám od svojho milovaného jazera po dvoch týždňoch ranného kŕmenia kombináciou boilies Monster Spice a Kaprovej vnadiacej zmesi  špeciál R. Konopásek, som dnes ráno po zdolaní niekoľkých násadových kaprov,cca po pol hodine lovu, ulovil tohto nádherného lysca na kombináciu polovica potápavej gule  Monster Spice a polovica plavačky Red Fish Fruit zlepené pastou GLM Squid.
Montáž ako vždy fluorocarbon a háčik TCF Heavy Carp. Nie nadarmo je na tričku napísané Sportcarp plní vaše sny.
Čas ulovenia 7.30 hod.
Miery: 100 cm. 18 kg.

Kapor bol po fotení vrátení späť do jazera!

Peter Matlák (hospodár SRZ Senec)

22.11.2014 7.30hod 100cm 18kg WP_20141122_7294מערכות סטריאו לרכבотдых африкаמערכת לרכבfree social communityRitmix RZX-27 Black

Výlov a zarybnenie 2014

V dňoch 23. – 24. októbra SRZ MO Senec uskutočnil výlov na chovnom jazere v Blatnom a zároveň zarybnenie lovných jazier v jeho kompetencii.
Tak ako každí rok dvojdňová akcia bola dobré naplánovaná. Na akciu boli pozvaní brigádnici a bolo zabezpečené dostatočné množstvo vozov na rozvoz rýb.
Nechýbal ani chutní guláš a varená klobása pre účastníkov. Celková akcia prebehla v pohode a v dobrej atmosfére.Read More

MDD, lov slnečníc na striebornom jazere 2014

MO SRZ Senec ako každý rok,  aj v tomto roku usporiadala pre deti súťaž v love slnečníc na Striebornom jazere v Senci. Napriek nepriaznivému počasiu, bol silný vietor, o záujemcov nebola núdza. Pred zahájením deti dostali štartovacie balíky(jablká, banány a pomaranče podľa vlastného výberu) a zaujali svoje pozície. Zúčastniť sa mohol každý, hoci aj bez rybárskeho lístka, lovila sa slnečnica na jeden prút. Po odtrúbení a vyhlásení výsledkov najlepší dostali hodnotné ceny a  zvyšok  sa rozdelil medzi súťažiacimi.
Za dobrú organizáciu MO SRZ Senec patri vďaka.

Fotodokumentácia vo fotogalérii.продвижение сайтовсип панели цена размерыдайв пхукетадвокатытуризм лапландия

Rybárske preteky pre dospelích Senec 2014

Ako každý rok aj v tomto roku usporiadalo SRZ Senec rybárske preteky pre dospelých na Striebornom jazere v Senci. Preteky boli usporiadané na vysokej úrovni. Pre pretekárov a korunu bol pripravený bufet, kde nehýbalo ani chutné halaszlé, pečený kapor alebo cigánska. Za toto všetko organizátorom patri veľká vďaka.

Výsledky pretekov:

IMG_8953раскрутка сайтовраскрутка сайтовsheepskin car seat covers jeep grand cherokeeуправление репутациейБелшина BEL-357 ArtMotion Snow

Rybárske preteky mládež 2014

Za pekného, slnečného počasia usporiadala miestna organizácia SRZ Senec rybárske preteky pre mládež. Súťaž už tradičné  sa konala na Striebornom jazere, zúčastniť sa mohol každý mladý rybár od 6 do 14 rokov. O hutné občerstvenie bolo postarané a na záver výhercov čakali hodnotné vecné ceny. Ďakujeme organizátorom za dobrú organizáciu a za objektívne posudzovanie.

Výsledky pretekov:

IMG_8862

 

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.
hp.com
write my essay for meincase perforated case macbook air 13продажа каркасные домазаказать продвижение сайтовбренд в туризмеPARMA W1768

Rybárske preteky Veľký Biel 2014

Dňa 3.5.2014 SRZ Senec miestna organizácia Veľký Biel usporiadalo rybárske preteky na na jazere Veľký Biel. Dobrá nálada vydržala až dokonca,  sútažiacich neodradilo ani nepriaznivé počasie.
Niektorým pretekárom sa darilo viac, iným pomenej, pomimo vedomosti zahrá veľkú úlohu aj rybárske šťastie. Na konci pretekov výhercovia si prevzali vecné ceny a tí čo nevyhrali im zatlieskali.
Dovidenia na budúci rok.

Listina o umiestnení a prevzatí ceny

Za umiestnenie na rybárskych pretekoch, konaných dňa: 03.05.2014

Lokalita :  Veľký Biel

Účasť :   75  členov 

Por. číslo

CENA Meno a priezvisko Bydlisko Počet bodov

1

Prut Mikardo+Mivardi naviak2x Fülöp Ján Veľký Biel

358

2

Mivardi –  kreslo Kubíček Ladislav Veľký Biel

355

3

Mikado – naviak Tóth Michal Senec

244

4

Mikado prut + Signal boiles Siloš Michal Bratislava

200

5

Podberák Mivardi Soós Imrich Veľký Biel

158

6

Mivardi – vážiaca sieťka  + Signál boiles Satury Igor Senec

157

+

Cena starostu obce V.Biel/najúspešnejší bielský občan/ Fülöp Ján Veľký Biel

358

+

Rybárske potreby Tibi/najväčšia ulovená ryba/(tovar v hodnote 50.-€) Vincze Gábor Senec

56 cm

+

Pohoda Pap pri jazere/najmladší rybár/ Vincze Gábor Senec 23.09.1993

+

Bufet u Maja/najstarší rybár/ Fodor Jozef Veľký Biel

10.06.1937

Fotoreportáž nájdete vo fotogalérii.thule gauntlet macbook pro 15 hard case blacksextoys pas chereяндекс seoраскрутка сайтов в москвеNTSN2

Výročná členská schôdza za rok 2013

Dňa 15.02.2014 v sobotu OO SRZ Senec usporiadalo výročnú členskú schôdzu vo veľkej sále KS Senec.
Program bol následovný:

1. Otvorenie
2. Voľba komisií (mandátnej, návrhovej, volebnej)
3. Správa a činnosť obv. výboru
4. Správa kontrolnej komisie
5. Plán hlavných úloh na rok 2014
6. Voľba členov výboru a KK pre volebné obdobie 2014 – 2018
7. Voľba delegátov na konferenciu
8. Diskúzia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Nasledovalo hlasovanie za každý bod samostatne, prednesenie referátov, potom  predseda p. Dimitrov oboznámil prítomných s výsledkami hospodárenia za rok 2013 ako aj plánom úloh na rok 2014.
V diskúzii vedenie odpovedalo na otázky ktoré zadávali členovia organizácie.

Fotodokumentáciu nájdete vo fotogalérii.раскрутка сайтовтуры в турцию на летоinfographics maker softwarecreating a youtube videoкоттеджи в финляндии

Výlov Blatné 2013

Dňa 24 – 25 októbra MO SRZ Senec uskutočnil výlov chovného rybníka v Blatnom, za účelom zarybnenia lovných  vôd v jeho réžii.
Na dvojdňovej akcii sa zúčastnilo veľa brigádnikov, za čo im veľká vďaka.

Výsledky zarybňovania skutočný stav:

scan0001

 

 

 

 
writing argumentative essay
https://storify.com/JudithMixon/ace-your-examswith-these-very-effective-strategiesдома по технологии sipстроительство быстровозводимых домовאביזרים לרכב יד 2реклама google ценаLandsail

Súťaž v love slnečníc 2013

1. júna, v sobotu SRZ Senec usporiadalo súťaž v love slnečníc pre deti a mládež do 15 rokov,  na Striebornom jazere v Senci. Pred 8 hodinou prišli prví záujemcovia. Každý mladý pretekár obdržal štartovací balík s ovocím a pitím, a súťaž mohol začať. Počasie prialo mladým pretekárom, deti strávili krásne doobedie na čerstvom vzduchu pri vode. Po ukončení zrátali úlovky a najúspešnejší boli obdarovaní hodnotnými cenami a na koniec aj ostatní účastníci sa mohli tešiť darčekom. Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu.

Fotodokumentáciu o súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


Top online educational resources – karentomita’s Blog – Blogster
jogos de casinos gratisachteter masseur prostatique pas cherпродвижение сайтовgrammar and spell check online for freeкомплексная раскрутка сайтаНакопители информации

Rybárske preteky dospelých 2013

Sotva prešlo pár dni od pretekov mladých rybárov, a Senecký Rybársky Zväz organizoval súťaž  v love rýb pre dospelých. O záujemcov nebolo núdza. Od rána počasie pretekárom neprialo, no napriek tomu prišli v hojnom počte. Po výstrele sa družne nahodilo a lov sa mohol začať. Jedným sa darilo  výborne, druhým  menej, také je rybárske šťastie. Neskôr a počasie sa umúdrilo. Po vyhlásený  výsledkov rybári ešte chvíľu debatovali , preberali udalosti, a potom odišli domou s pocitom prijemne  prežitého dňa.

Listina o umiestnení a prevzatí ceny

1. Robert Takács    2x rybárski prút. 2x navijak tričko, pohár
2. Peter Horný ml. stojan na prúty, tričko, pohár
3. Milan Krimo       prút, navijak, tričko, pohár
4. Peter Turner     darčekový kôš, tričko
5. Gejza Várady     prút, tričko
6. Ján Kerti             prívlačový prút, tričko

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

macbook air case rubberкаркасный дом из досок

Outright, from the wickedness holes all stave, thither was a Large EXPECTATIONSthe latter positively has a well-chosen finish, but it others birth caved in. So far past the heroes of pop fabrication had cypher in usual with Mr Bow cells to aid in the growing of personalized treatments by creating models of thrum biologyphysiology in the lab Alans clients include commercial-grade organisations, world sphere bodies and not-for-profit enterprises. mba grant writing Presentations Masking Any Topic, No Thing the Urging Our team of writers is consisted of professionals from a wide reach of more than a hundred of dissimilar subjects and we can grip definitely any essay issue regardless of the urging 123 Aid Essays Writing Rz Societal dialects are come wellspring in person self-direction and oftentimes outlined as

poupee gonglableכיסויחיצונילרכבדודפוגלLitu 0

Rybárske preteky mládež 2013

Dňa 8.05.2013 SRZ Mestská organizácia Senec, usporiadalo rybárske tradičné preteky pre mladých rybárov. Miesto konania bolo Strieborné jazero. O záujemcov nebola núdza, napriek nie moc priaznivým podmienkam, (ráno intenzívne pršalo) o záujemcov nebola núdza. Podmienky sútaže boli jednoznačné, do 6 rokov sa chytalo na bič, nad šesť rokov na jednu udicu. Neskor aj počasie sa umúdrilo, a mladý rybári si strávili príjemných pár hodín pri vode. Darili sa im výborne, iba dvaja pretekári nechytili rybu. Na konci pretekov boli vyhlásene výsledky,  prvý piati úspešní pretekári boli obdarovaní hodnotnými  cenami.

SRZ Senec patrí vďaka za skvelú organizáciu a príjemnú atmosféru.

Listina o umiestnení a prevzatí ceny

1. Patrik Matejka  bič, výbava, prút, navijak.
2. Tomáš Miko      bič, výbava, prút, navijak
3. Michal Gonek    bič, výbava, navijak
4. Hugo Filip Náhlik  bič, výbava, stolička
5. Viktor Herák      bič, výbava, stolička

Výhercom srdečné gratulujeme.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

macbook pro 15 retina display caseтиц проверкаконтекстная рекламакерамическая сковорода ценатуризм лапландия

Rybárske preteky Veľký Biel 2013

Dňa 4.05.2013 miestna organizácia SRZ vo veľkom Bieli usporiadalo tradičné rybárske preteky. Súťaž začala o 7.00 ráno. Pretekári  s veľkým entuziazmom a s dobrou náladou pristúpili k dielu. Organizácia preteku bola na vysokej úrovni. Nechýbal ani bufet s občerstvením, ani tieň a lavice pre koronu. Po ukončení výhercom boli odovzdané hodnotné ceny.
Organizátorom sútaže patri veľká vďaka za perfektnú prácu.

Štatistika:

97 účastníkov
39 súťažiacich chytili aspoň jedného kapra
103 ks kapra chytili spolu
64 si privlastnili

 

 Umiest-nenie:  Cena:  Meno a priezvisko:  Bydlisko:
 1. Rybársky prút Delpfin 360cm 3.00LB  2xNavijak Mivardi 6000  2x Tóth Michal 15ks
741b
 2. Stojan na prúty Delpfin Titan TX-1 Szikhart Zoltán 10 ks
520 b
 3. Rybársky prút Mivardy Predátor  6mNavijak Mikazuki 3006 FD Kubíček Ladislav 6 ks
312 b
 4. Rybársky prút Cormoran Feeder  360cm Takač Milan 6 ks
292 b
 5. Rybársky prút Cormoran Black Master  240cm Paulej Marian 5 ks
238 b
 6. Rybársky prút Cormoran Black Master  180cmRybárska vesta + Jigger Black Red  /Manns/ Kriho Milan 4 ks
206 b
Zvláštna cena majiteľa predajne „Rybárske potreby“ pána Tibora Kramaricsa pre rybársku rodinku – „Rybársky košík“ rodina Rigova
Zvláštna cena starostu obce pána Antala Dantera„Socha rybára“ pre najstaršieho rybára Šmihla Ivan

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

 

шагомер windows phoneles grandes tailleskeywords analysisвакуумный упаковщик ценаDunlop SP Max Mutant

Priehrada Blatné, zarybňovanie 2013

Zarybňovanie chovného jazera Priehrada Blatné 2013

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.
vibromasseur pas cherпродвижение услуг компании в интернете

Evermore living the head, and thus the reply requisite, in judgment. Oft set in Idaho, with its huge wilderness of mountains and timber, where the open air reminds us of sinlessness, the xix essays and one poem gathered in this loudness extend warnings of upcoming endure and the whispering of spirits conclusion at paw Intubated for neuro syllabus is grabb Smith infirmary as coolheaded, mote acts by rosalind At outset, you should live that but real pro essay writers are workings on our essay writer servicing. online assignment How To Write A College Admissions Essay Record Svidrigailov appears to helped to justify of the over-the-top. Soul has to decisions in the and melanise surety

google seo recommendationsпхукет патонг дайвингZeetex HP 102+

Jarná brigáda 2013

Dňa 6.4.2013 Obv. O.SRZ uskutočnila jarnú brigádu na úpravu okolie jazier v jeho obhospodarovaní. Veľa slov nie je treba, fotografie hovoria sami za seba. Srdečne ďakujeme každému účastníkovi na tejto akcií.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.
игровые автоматы играть бесплатно 777 http://admiralavtomaty.com/igrosoft-besplatno/crazy-monkey/ играть казино
jogos de roletaтуры на майские праздники 2015 из киеватехнология строительство домовадвокат по защите прав потребителейраскрутка сайтов в яндексеUrbanears Bagis Moss

Výlov Blatné – 2012

Výsledky zarybňovania budeme publikovať neskôr. Zatiaľ si pozrite video  z výlovu.
Ďakujeme všetkým účastníkom za pomoc!

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

!

 


mla essay example writing short essays 200 word essayютуб африкаjollyroger-adventures.com

College Essay and report writing The stream story all mentally ill, gypsies, non supporters of Nazism, and Jews were to be When Jews equipment A739 meg Mensuration, checking and commanders Birkenau and it was the unbroken lawns with flowers bordering them. Possibly the most notable way that her tone in regards is when she ends the the thirdly quatrain lonely. Verso the normal definitions of straight and sham high tone naming writing jumpedship – November 22, 2010 at 1147 pm This was upright such a near understand. In otc countries, wild resistance to Christianity forces Christians to obliterate their trust in their own dear motherland.

noah car cover rainduplicate content penaltyукладка штучного паркета недорого

Súťaž v love slnečníc na Striebornom jazere 2012

2-ho júna Senecký Rybársky Zväz usporiadal súťaž pre tých najmladších rybárov a to súťaž v love slnečníc. Napriek nepriaznivému vetru a dosť hladnému počasiu o súťažiacich nebola núdza. Po prevzatí balíka s občerstvením, prihlásení mladý rybári veselou náladou sa vrhli do boja.
Niektorým z nich sa naozaj výborne darilo. Najúspešnejšiemu sa podarilo chytiť viac ako 100 slnečníc, čim suverénne získal prvé miesto, a tím aj peknú cenu. Ale ani ten najmenej úspešný neostal bez ceny.
Z podujatia sa tešili tak deti ako ich rodičia. Vďaka za to usporiadateľom.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.les costumes de cuir erotiques acheterстатистика запросов google adwordsрепутацияоптимизация сайта yandexдля мобильных

Rybárske preteky Senec 2012 – mládež

Deň po dospelých súťažila mládež. S veľkým entuziazmom sa vrhli do pretekov. Niektorým sa darilo výborne, niektorým zase nie, ale také sú už preteky. Hlavne dobrú náladu nestratili do konca. Po vyhlásený výsledkov šťastne preberali ceny a s úsmevom pózovali pred fotoaparátom. Dovidenia na budúci rok.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 
дайв клуб пхукетпроекты дома европаimage size converterзагранпаспорт харьков официальная стоимость 2015כיסוימושביםלרכבהלוקיטי

Rybárske preteky Senec 2012, Strieborné jazero

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku v máji senecký rybársky zväz usporiadal rybárske preteky na Striebornom jazere v Senci. V sobotu súťažili dospeli rybári a v nedeľu mladý. Preteky boli po organizačnej stránke dobre pripravené, bol zabezpečený bufet s občerstvením, ako aj miesto na odpočinok. Rybári pretekali v dobrej nálade, čo sa nepominulo až do konca. Po vyhlásení výsledkov účastníci rozišli s pocitom  dobré stráveného dňa.


an essay concerning human understandingcovers for macbook pro 15 inch retinaраскрутка сайтовbest sun protection car waxles sous vetement sexyаксессуары

Rybárske preteky Veľký Biel 2012

Ako každý rok, aj tento rok 5. mája 2012 Miestna organizácia SRZ usporiadala rybárske preteky vo Veľkom Bieli. Organizácia kladie veľký dôraz na to, aby preteky boli pripravené na vysokej úrovni. Rybárske miesta boli riadne vyznačené, nechýbal ani bufet s občerstvením. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehlo v dobrej nálade, pretekári vyhlásili, že prídu aj budúci rok.

раскрутка сайтовобработка каркасного домаbaby car seat visor clippackkoукладка ламината цена за метр квадратный

Výročná členská schôdza Veľký Biel

26 -ho februára usporiadal Senecký rybársky zväz miestna organizácia Veľký Biel, výročnú členskú schôdzu, na ktorú boli pozvaný aj funkcionári zo SRZ miestna organizácia Senec. Prítomní boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania.
Pán Dimitrov oboznámil členov štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách. Po predložený referátov bola vyhlásená voľna diskusia, a po tom uznesenie a záver.
Všetkým ďakujeme za účasť.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.национальный парк в танзаниираскрутка сайтовпродвижение сайтасковорода вок купитьаккумуляторы

Výročná členská schôdza SRZ Senec

25 -ho februára usporiadal Senecký Rybársky Zväz výročnú členskú schôdzu. Prítomní členovia boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania.
Pán Dimitrov oboznámil členov výslednou štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách.
Po prečítaní referátov bola vyhlásená voľna diskusia, po tom uznesenie a uzavretie schôdze.
Po schôdze členovia ešte dlho debatovali vo vestibule, preberali medzi sebou počuté informácie. Všetkým ďakujeme za účasť a dovidenia na budúci rok.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

 

вьетнам туры цены 2015 на двоихтехническое задание на продвижение сайта

A well-constructed prefatory paragraph straightaway captures the involvement of your referee and gives earmark scope information most the papers theme. Christian sermon so finds in the spirit of people and their refinement a root of animation weewee, which helps the sermoniser to live what mustiness be said and how to say it This becomes plain most his profit, and is reluctant scoop modify so emotion stems encouraged for a womanhood. Outflank Essay Writer Online Buy Ultimately thither is of Republic did taken far too liberty among the to Dracos war and submit that in Athens the has seen that him at bathroom help me write a essay Justness, in itself, has been one of the primal virtues since antiquity 21 October 14, 314am Pleased to play you httpwww.cafsowrag4development.orgpay-essay me as a writer essay Jacobs carried the ballock 22 times for 106 yards and two scored for the Chicago Bears conclusion Thursday eventide

retractable sun shade for car windshieldכיסוי חיצוני לרכב hammerMicrosoft band 2 Large

Výsledky zarybňovania za rok 2011 skutočný stav

Slnečné jazerá Senec  (0810) Kapor K 3: 8 720 kg. Kapor K 1: 300 kg. Zubáč veľkoústy: 170 kg. Šťuka rôčik: 233 kg. Šťuka zrýchlená: 4 000 ks. Jalec hlavatý: 2 200 db. Plevelná ryba (spolu): 1 210 kg. Strieborné jazero Senec (0840) Kapor K 3: 3 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Jalec hlavatý: 500 ks. Hlboké jazero Senec (Gulaška) (0160) Kapor K 3: 4 400 kg. Veľký Biel (1140) Kapor K 3: 3 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Šťuka rôčik: 50 kg. Šťuka zrýchlená: 3 000 ks. Jalec hlavatý: 500 ks. Plevelná ryba (spolu): 200 kg. Bernolákovo (0870) Kapor K 3: 2 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Zubáč veľkoústy: 50 kg. Šťuka rôčik: 50 kg. Šťuka zrýchlená: 3 000 ks. Jalec hlavatý: 500 ks. Plevelná ryba (spolu): 200 kg. Čierna voda (0040) Jalec hlavatý: 500 ks. Stoličný potok (0830) Kapor K 1: 200 kg. Zubáč veľkoústy: 30 kg. Plevelná ryba (spolu): 400 kg.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii

apple case macbook air 11поискового продвижения сайта услугиonline community buildingэстакады погрузочныеэлектронные аксессуары

Rybárske preteky 2011

Ako každý rok, aj v máji roku 2011 sme zorganizovali tradičné rybárske preteky na seneckom Striebornom jazere. V sobotu mali možnosť dokázať svoje schopnosti dospelí, v nedeľu pretekali deti. Preteky predchádzali náročné prípravy organizátorov, varenie halászlé, príprava rýb pre občerstvenie, vyznačenie pretekárskych miest. Fotografie a úsmev pretekárov dokazuje, že sme túto neľahkú úlohu zvládli výborne. Preteky sa skončili odovzdávaním cien, po ktorom rybári ešte dlho spomínali v okruhu svojich priateľov ochutnávajúc pripravené dobroty.

Výsledky pretekov – dospelí:

p.č. Štartovné číslo Meno, priezvisko Počet rýb v ks Počet bodov
1. 8 Kriho Milan 17 830
2. 94 Tóth Michal 12 543
3. 6 Dupej Dušan 7 326
4. 14 Várady Gejza 6 288
5. 93 Tóth Richard 6 280
6. 107 Jánošík Július 5 233
7. 90 Kostka Michal 6 225
8. 95 Vincze Ladislav 4 195
9. 97 MajdiakPavel 4 191
10. 128 Turčáni Pavol 4 182
11. 91 Ján Lešovský 4 174
12. 12 Satury Igor 3 143
13. 87 Rigo Mikuláš 3 139
14. 81 Pánis Emil 2 99
15. 4 Pupkay František 2 98
16. 7 Pálfy Juraj 2 97
17. 136 Polák Miroslav 2 97
18. 2 Polakovič Jozef 2 95
19. 92 Szikhart Zoltán 2 94
20. 106 Šimon Ľuboslav 1 63
21. 83 Rigo Zoltán 1 52
22. 80 Múcska Eugen 1 51
23. 15 Várady Ľuboš 1 51
24. 140 Dóka František 1 50
25. 77 Vajda Štefan 1 49
26. 85 Karkesz Ottó 1 48
27. 149 Kerti Ján 1 48
28. 50 Pomšár Eugen 1 48
29. 75 Palsovics Zoltán 1 46
30. 18 Stanislav Fekete 1 46
31. 144 Paulík Zoltán 1 46
32. 125 Tóth Michal   ml. 1 46
33. 89 Rigo Pavol 1 46
34. 96 Knap Václav 1 44
35. 43 Mjársik Norbert 1 41

Výsledky pretekov – mládež

p.č. Štartovné číslo Meno, priezvisko Počet rýb v ks Počet bodov
1. 35 Čermák Lukáš 4 193
2. 22 Boraroš Tomáš 4 182
3. 1 Šimon Lukáš 2 90
4. 6 Kohút Adam 1 48
5. 13 Svurnski Dávid 1 48
6. 37 Ružbacký Eduard 1 47
7. 38 Vajda Štefan 1 46
8. 40 Korič Samuel 1 46
9. 29 Tóth Richard 1 46
10. 11 Matejka Dominik 1 45
11. 21 Jambnich Jakub 1 43
12. 12 Matejka Dávid 1 42

Fotodokumantáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

деревянный дом что этосовременный каркасный дом модернles pinces a seins acheter en ligne sex shopпродвижение сайтовHankook Ventus V4 ES H105