Dňa 2. 03. 2019 v kinosále kultúrneho strediska v Senci za organizácii MoSRZ Senec sa konala výročná schôdza. Na akcii sa preberali aktuálne otázky týkajúce sa nového rybárskeho zákona, taktiež prítomní boli oboznámený výsledkami hospodárenia za rok 2018 a plánom prác na rok 2019. 
Ako zaujímavosť si môžeme pripomenúť návrhy od rybárov týkajúce sa vydania iba jedného povolenia na rybolov pre každého rybára na aktuálny rok (platí už tento rok), ako aj stanovenia hornej miery kapra rybničného, ktorý sa stanovil na 70 cm, a zákaz zavážania nástrahy na viac ako 150 m od brehu. Posledné 2 návrhy sa budú prejednávať na konferencii a budú predložene na schválenie na radu  SRZ v Žiline. Po ich schválení, budu platiť od budúceho roka.

Fotografie vo fotogalérii 

 

Komentáre sú vypnuté.