Dňa 16.03.2019 MsO SRZ Senec usporiadalo konferenciu na rybárskom dome v Senci. Okrem členov výboru na podujatí za zúčastnili vzácny hostia. Boli to prezident SRZ  p. Seeman E. a viceprezidentka za Bratislavký kraj p. Mgr. Jankovičová M.
Konferenciu otvoril predseda MsP SRZ Senec p. Dimitrov Š. Tajomník organizácie p. Michalský J. prečítal prítomným plán podujatia. 
Nasledoval referát o výsledkoch hospodárenia v minulom roku a plán hospodárenia na rok 2019, ktorý bol odsúhlasení jednohlasne. Nasledovalo prerokovanie návrhov z členskej schôdze. Prvý návrh o nevydaní druhého rybárskeho povolenia členom, ktorý v príslušnom roku už odchytali povolené množstvo rýb, bolo odsúhlasené jednohlasne. Druhé dva návrhy týkajúce sa hornej miery kapra rybničného (ktorý bol stanovený na 70 cm) a vyvážania nástrahy na max. 150 m od brehu boli prerokované a posunuté do radi SRZ Žilina na schválenie. 

Fotografie vo fotogalérii

Grafickú pomôcku lovu rýb nájdete tu: http://www.srzsenec.sk/legislativa/

 

 

 

 

 

Komentáre sú vypnuté.