Dňa 15.02.2014 v sobotu OO SRZ Senec usporiadalo výročnú členskú schôdzu vo veľkej sále KS Senec.
Program bol následovný:

1. Otvorenie
2. Voľba komisií (mandátnej, návrhovej, volebnej)
3. Správa a činnosť obv. výboru
4. Správa kontrolnej komisie
5. Plán hlavných úloh na rok 2014
6. Voľba členov výboru a KK pre volebné obdobie 2014 – 2018
7. Voľba delegátov na konferenciu
8. Diskúzia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Nasledovalo hlasovanie za každý bod samostatne, prednesenie referátov, potom  predseda p. Dimitrov oboznámil prítomných s výsledkami hospodárenia za rok 2013 ako aj plánom úloh na rok 2014.
V diskúzii vedenie odpovedalo na otázky ktoré zadávali členovia organizácie.

Fotodokumentáciu nájdete vo fotogalérii.раскрутка сайтовтуры в турцию на летоinfographics maker softwarecreating a youtube videoкоттеджи в финляндии

Komentáre sú vypnuté.