Dňa 24.2.2018 Mo SRZ Senec usporiadala výročnú členskú schôdzu za rok 2017. Po úvode, ktorú predniesol p. Z. Márton, pokračovali referáty za rok 2017.  Pán predseda Š. Dimitrov oboznámil prítomných výsledkami hospodárenia za rok 2017 a plánom hospodárenia na rok 2018.
Nasledovalo hlasovanie za návrhy a diskusia, po tom P. A. Takács schôdzu uzavrel.
Prítomným patri vďaka za sústredenosť a disciplinovanosť.

Fotografie vo fotogalérii 

Komentáre sú vypnuté.