Vitajte na oficiálnej webstránke Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Senci.


Udialo sa

IMG_36141

Konferencia 2019

Dňa 16.03.2019 MsO SRZ Senec usporiadalo konferenciu na rybárskom dome v Senci. Okrem členov výboru na podujatí za zúčastnili vzácny hostia. Boli to prezident SRZ  p. Seeman E. a viceprezidentka za Bratislavký kraj p. Mgr. Jankovičová M. Konferenciu otvoril predseda MsP SRZ Senec p. Dimitrov Š. Tajomník organizácie p. Michalský J. prečítal prítomným plán podujatia.  Nasledoval…

IMG_353712

Výročná schôdza 2019

Dňa 2. 03. 2019 v kinosále kultúrneho strediska v Senci za organizácii MoSRZ Senec sa konala výročná schôdza. Na akcii sa preberali aktuálne otázky týkajúce sa nového rybárskeho zákona, taktiež prítomní boli oboznámený výsledkami hospodárenia za rok 2018 a plánom prác na rok 2019.  Ako zaujímavosť si môžeme pripomenúť návrhy od rybárov týkajúce sa vydania iba…

IMG_25091

Výlov 2018

Dňa 8 – 9 novembra MsO SRZ Senec uskutočnila výlov na vodnej nádrži Blatné.  Akcia sa zamerala hlavne na odlov kapra rybničného a zubáča velkoústého. Vylovené ryby boli následne  vysadené do lokalít Slnečné jazera, Hlboké jazero, Strieborné jazero, Štrkovisko Veľký Biel, Štrkovisko Bernolákovo a Čiernu vodu. Dvojdňová akcia bola dobré organizovaná a  prebehla úspešne. Zároveň si dovoľujeme upozorniť…

IMG_95101

MDD 2018 Strieborné jazero

Ako už tradične každý rok MsO SRZ Senec usporiadala na Striebornom jazere  akciu, venovanú Medzinárodnému dňu deti. Táto už tradičná akcia  sa teší veľkému záujmu tak zo strany detí ako rodičov. V rámci podujatia sa konajú preteky v love slnečníc. Na súťaž sa prihlásilo vyše 60 deti. Napriek tomu, že tohto roku slnečníc bolo pomenej, chytilo sa…

IMG_92411

Deň obce v Kráľovej pri Senci

V tomto roku už  jedenásty krát oslávili  v obci Kráľova pri Senci deň obce. V rámci tohto podujatia, na riečke Čierna voda, organizovali rybárske preteky pre dospelých a mládež. Na akcii boli prítomný aj zástupcovia MsO SRZ Senec. Zástupcovia tejto organizácie vykonávali úlohu rozhodcov, a poskytovali odbornú pomoc v priebehu celej akcie. Po ukončený pretekov o 12.00 bol…

IMG_8972-2

Rybárske preteky pre dospelých 2018

V sobotu o 7,00 ráno odštartovali organizátori už  tradičné rybárske preteky pre dospelých. Mieste pretekov, ako aj po iné roky bolo Strieborné jazero v Senci. Väčšina pretekárov mali štartovné lístky zakúpené už vopred, no boli aj taký, ktorý si to nechali na poslednú chvíľu, a lístok kupovali priamo na mieste. Ako aj iné roky organizátori pripravili…