Oznamy


Povinné brigády na rok 2021

Na základe rozhodnutia MsO SRZ Senec, povinné brigády na rok 2021 budú nasledovne:

Všetky termíny v jarnom období sa rušia.
Náhradné termíny budú oznámené na jeseň 2021.

 

Keďže zažívame zložité obdobie, prípadné zmeny a doplnky k týmto údajom sú vyhradené.
O všetkých zmenách Vás budeme informovať v čas na našej webovej stránke
www.srzsenec.sk


 

Oznam

 

Po rozhodnutiu výboru MsO SRZ Senec povolenia na rybolov na rok 2021 sa budú vydávať nasledovne:

Žiadateľ vloží do obálky členskú legitimáciu (členský preukaz) + žiadosť o vydanie povolenia na rybolov s označením aké povolenie si žiada.

Na žiadosti uvedie svoj telefonický kontakt, prípadnú zmenu adresu, a zdravotný stav, ak ide o žiadateľa – invalida.

Zalepenú obálku vhodí v ľubovoľnom čase do poštovej schránky na bráne rybárskeho domu Vajanského 45, Senec

 

Žiadateľ povolenie na rybolov si môže prevziať vždy nasledujúci týždeň na rybárskom dome
ul. Vajanského 45. Senec a to každý utorok a v stredu v časoch
od 16.00 do 19.00

 

Tieto opatrenia budú platiť do odvolania.

 

 

 

 

Dôležitá informácia pre uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Senec

Na zasadnutí predsednictva MsO Srz Senec sa rozhodlo:

Každý uchádzač o členstvo v MsO SRZ Senec bude povinný absolvovať minimálne jedno školenie pre nových členov.
Školenie nových členov budú prebiehať v presne určených termínoch v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Senec na Vajanského ulici č. 45.
Termíny školenia budú uverejnené vopred a to na nástenke  rybárskeho domu na Vajanského ulici 45, ako aj na tejto oficiálnej webstránke organizácie.

 


 

Rozpis platieb na rok 2020 nájdete v sekcii  
základné informácie –  rybárske povolenia 

 


Pozor

Informácie pre verejnosť poskytujeme v pracovné dni od 8.00 do 16.00
na  telefónnych číslach uvedených v odseku kontakty.

Prosíme rešpektovanie tohto času. Ďakujeme