Oznamy

Vážení členovia

Dovoľujeme si Vám oznámiť a pripomenúť nasledovné termíny:
Odovzdávania záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

 

Do 15.1.2023 je držiteľ povinný odovzdať vyplnený záznam užívateľovi, ktorý ho vydal. Môžete ho vhodiť do poštovej schránky rybárskeho domu v Senci na Vajanského 45, prípadne poslať poštou na adresu: MsO SRZ Senec, Vajanského 45, 903 01 Senec.
Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Zároveň Vás chceme upozorniť, aby ste svoj záznam pred odovzdaním vyplnili, čo je vašou povinnosťou. Nevyplnený záznam je nezodpovednosť rybára. Za nevyplnený záznam o úlovkoch budeme účtovať poplatok 10,00 €.

 

Školenie  nových členov

Termíny školení pre nových členov, ktoré sa uskutočnia v zasadačke rybárskeho domu, Vajanského 45 od 09:00 hod.
14.01.2023; 28.01.2023; 11.02.2023; 11.03.2023; 25.03.2023; 15.04.2023; 20.05.2023

 

 

Výročná členská schôdza

Termín konania výročnej členskej schôdze:
Veľký Biel 12.02.2023 o 10:00 hod Požiarny klub Malý Biel, Malobielska 413
Senec 25.02.2023 o 9:00 hod Kinosála MsKS, Námestie 1.mája
Bernolákovo 18.02.2023 o 10:00 hod Kultúrny dom, Školská ulica

 

Povinná brigáda

Povinná brigáda hlavný termín pre všetky organizácie je 22.04.2023 od 08:00 do 12:00 hod.
Brigádnici sa stretnú: Senec – rybársky dom, Vajanského 45
Veľký Biel – štrkovisko Veľký Biel
Bernolákovo – štrkovisko Bernolákovo

Náhradný termín je 29.04.2023 od 08:00 do 12:00 hod. Brigádnici sa stretnú v Senci na rybárskom dome, Vajanského 45.

 

 

Rybárske preteky

Veľký Biel – štrkovisko Veľký Biel 06.05.2022 od 07:00 do 14:00 hod.
Predpredaj lístkov na preteky sa začne 02.01.2023 v rybárskom dome, Vajanského 45.
Cena štartovného ostáva nezmenená 15,00 €. Ak nebude naplnený počet účastníkov /50 rybárov/, preteky sa zrušia a štartovné sa vráti .
Každý pretekár musí mať povinne podložku !

Detské rybárske preteky v love slnečníc MDD – 27.05.2023 od 09:00 do 12:00 hod Strieborné jazero v Senci

   V rámci pretekov bude tradičný rybársky bufet (Halászlé, pečené ryby)

 


 

Predaj Povolení na rybolov

Predaj povolení na rok 2023 začne 27.12.2022 v úradných hodinách.
Člen, ktorý si chce zakúpiť povolenie od 27.12.2022 do 30.12.2022 musí odovzdať povolenie na rok 2022 s vyplneným sumárom.

V roku 2023 sa povolenky začnú predávať od 02.01.2023 v rámci úradných hodín.
„Hosťovacie“ povolenia sa začnú predávať od 01.06.2023. do konca októbra 2023

Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o. Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

 

Predaj Rybárskych lístkov (štátny rybársky lístok)

Od 02.01.2023 je možné si zakúpiť štátny Rybársky lístok.
         Deti od 3-15 rokov 0,- Euro
Dospelí ročný 7,- Euro
         Dospelí trojročný 17,- Euro

 

Štátny rybársky lístok k „Hosťovačke“ pre nečlena
Týždenný 1,50
Mesačný 3,-

 

Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o. Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Výbor MsO SRZ Senec
Zmeny v termínoch vyhradené!

 

 

 

 


 

Rozpis platieb na rok 2023 nájdete v sekcii
 
základné informácie –  rybárske povolenia