Dávame na vedomie rybárskej spoločnosti, že
13.05.2024 kancelária na rybárskom dome z dôvodu čerpanie dovolenky bude zatvorená.

Za Vaše pochopenie ďakujeme

 


Termíny školení
pre nových členov, ktoré  sa uskutočnia v zasadačke rybárskeho domu, Vajanského 45
27. 04. 2024  od 09:00 hod

Posledný termín školenia 
11. 05. 2024  od 9. 00 kod


na školenie sa treba prihlásiť vopred a to osobne alebo telefonicky v kancelárii MsO SRZ Senec v úradných hodinách.


 Povinná brigáda hlavný termín pre všetky organizácie je 20.04.2024 od 08:00 do 12:00 hod.
Brigádnici sa stretnú:             Senec – rybársky dom, Vajanského 45
                                               Veľký Biel – štrkovisko Veľký Biel
                                               Bernolákovo – štrkovisko Bernolákovo

Náhradný termín je 27.04.2024 od 08:00 do 12:00 hod.
Brigádnici sa stretnú v Senci na rybárskom dome, Vajanského 45.


 Detské rybárske preteky v love slnečníc MDD  –  25.05.2024  od 09:00 do 12:00 hod
Strieborné jazero v Senci – V rámci pretekov bude  tradičný rybársky bufet  (Halászlé, pečené ryby)
Online registrácia


 Predaj Povolení na rybolov 

Predaj povolení  na rok 2024 začne 18.12.2023 v úradných hodinách.
Člen, ktorý si chce zakúpiť povolenie od 18.12.2023 do 29.12.2023 musí odovzdať povolenie na rok 2023 s vyplneným sumárom.
V roku 2024 sa povolenky začnú predávať od 02.01.2024  v rámci úradných hodín.

Prijímanie nových členov  až  od  januára 2024
Nových členov budeme prijímať až po absolvovaní školenia a následnom úspešnom vykonaní testu. ( termín prvých školení je 20.01.2024 o 9:00 a 10:30 na Vajanského 45 v rybárskom dome)

Prestup z inej organizácie až od januára 2024
Prestupujúci člen predloží vyplnený prestupový formulár. O prijatí za člena bude rozhodovať komisia, prestup nie je automaticky. 

Hosťovacie“ povolenia  sa začnú predávať od 01.06.2024. do konca októbra 2024
Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Predaj Rybárskych lístkov
Od 02.01.2024 je možné si zakúpiť štátny Rybársky lístok.
Deti od 3-15 rokov                 0,- Euro
Dospelí ročný                         10,- Euro
Dospelí trojročný                   25,- Euro

Rybársky lístok k „Hosťovačke“ pre nečlena
Týždenný                                3,-
Mesačný                                 5,-

Zakúpiť si ich môžete:   Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby  parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Výbor MsO SRZ Senec