Oznamy


Oznam

MsO SRZ Senec oznamuje širokej rybárskej verejnosti,
že predaj rybárskych povolený už prebieha ako zvyčajne 
t.j. každý utorok a stredu od 16.00 do 19.00 hod.
na rybárskom dome na ul. Vajanského 45 v Senci.

Ochranné prostriedky pri kúpe povolený sú povinné.

 


 

Oznam

Výbor MsO SRZ Senec oznamuje širokej rybárskej verejnosti, že z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom predaj povoleniek na rybolov bude pozastavené na 2 týždne. Zároveň platnosť členskej legitimácii (pre členov, ktorý z tohto dôvodu nemôžu kúpiť rybárske povolenie) bude predlžené o tie dva týždne.

 

O všetkých ďalších opatreniach Vás budeme informovať v čas.

Za pochopenie ďakujeme výbor MsO SRZ Senec


 

Dôležitý oznam 

Školenie nových rybárov, ktoré sa malo konať dňa 21.03.2020 v sobotu o 10.00 hodine,
bude preložené na iný termín.

Miesto a termín školenia bude uverejnené na našej stránke

 


Výbor MsO SRZ Senec oznamuje, že povinné jarné brigády kvôli opatreniam proti koronavírusu budu odložené ja dobu neurčitú. 
O náhradnom termíne Vás budeme v čas informovať.

 

 

 


 

Oznam

Povolenia na rybolov na rok 2020 sa budú predávať následovne:
30.12.2019 (v pondelok) od 16.00 do 19.00

v roku 2020
 od 7.01.2020 do 27.05.2020 každý utorok a v stredu
od  16. 00 do 19.00


Oznam

Výbor MsO SRZ Senec dáva na vedomie
Hosťovacie povolnie pre rybárov (nie členov MsO SRZ Senec) sa budú predávať od 01.06.2019
Miestne povolenia na rybolov pre rybárov (nie členov MsO SRZ Senec)  sa predávať nebudú.

Ďakujeme za pochopenie  

 

Dôležitá informácia pre uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Senec

Na zasadnutí predsednictva MsO Srz Senec sa rozhodlo:

Každý uchádzač o členstvo v MsO SRZ Senec bude povinný absolvovať minimálne jedno školenie pre nových členov.
Školenie nových členov budú prebiehať v presne určených termínoch v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Senec na Vajanského ulici č. 45.
Termíny školenia budú uverejnené vopred a to na nástenke  rybárskeho domu na Vajanského ulici 45, ako aj na tejto oficiálnej webstránke organizácie.

 


 

Rozpis platieb na rok 2019 nájdete v sekcii  
základné informácie –  rybárske povolenia 

 


Pozor

Informácie pre verejnosť poskytujeme v pracovné dni od 8.00 do 16.00
na  telefónnych číslach uvedených v odseku kontakty.

Prosíme rešpektovanie tohto času. Ďakujeme