Oznamy


Výlov 2021 

Upozorňujeme našich členov a prípadných záujemcov o hosťovské povolenia,
že od
4. 11. 2021 do 1. 12. 2021
bude všeobecný zákaz rybolovu na našich vodách.
Výnimku tvorí revír Čierna Voda, kde je rybolov povolený.
Od 2. 12. 2021 bude rybolov povolený na všetkých vodách.

 

Zároveň upozorňujeme záujemcov o hosťovské povolenia,
že ich predaj je pozastavený.

Obnova predaja hosťovských povolení na rybolov bude od 1.06. 2022


 

 

 

Povinné brigády na rok 2021

Na základe rozhodnutia MsO SRZ Senec, povinné brigády na rok 2021 budú nasledovne:

Všetky termíny v jarnom období sa rušia.
Náhradné termíny budú oznámené na jeseň 2021.

 

Keďže zažívame zložité obdobie, prípadné zmeny a doplnky k týmto údajom sú vyhradené.
O všetkých zmenách Vás budeme informovať v čas na našej webovej stránke
www.srzsenec.sk

 


 

Dôležitá informácia pre uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Senec

Na zasadnutí predsednictva MsO Srz Senec sa rozhodlo:

Každý uchádzač o členstvo v MsO SRZ Senec bude povinný absolvovať minimálne jedno školenie pre nových členov.
Školenie nových členov budú prebiehať v presne určených termínoch v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Senec na Vajanského ulici č. 45.
Termíny školenia budú uverejnené vopred a to na nástenke  rybárskeho domu na Vajanského ulici 45, ako aj na tejto oficiálnej webstránke organizácie.

 


 

Rozpis platieb na rok 2020 nájdete v sekcii  
základné informácie –  rybárske povolenia 

 


Pozor

Informácie pre verejnosť poskytujeme v pracovné dni od 8.00 do 16.00
na  telefónnych číslach uvedených v odseku kontakty.

Prosíme rešpektovanie tohto času. Ďakujeme