Rybárske povolenia

Rozpis platieb na rok 2021

  Členské Povolenie Nový člen Školenie st. člena Neodprac. brigáda
Deti od 6 – 14 rokov x 10,00 3,50 1,00 x
Zväzové povolenie od 6 – 14 rokov x 10,00 x x x
Mládež 15 – 17 rokov Študenti 17,00 37,00 7,00 1,00 x
Starob. a inv. dôchod. a ženy 26,00 40,00 30,00 x x
ZŤP/ inv. dôchod. vozičkár pohybujúci sa len na vozíku 26,00  x 30,00 x x
Ostatní nad 18 rokov Miestne povolenie 26,00 43,00 30,00 x 25,00
Zväzové povolenie bez výnimky x 40,00 x  x x

 

Upozornenie:
Nie je možné si zakúpiť samostatne len zväzové povolenie, to je viazané  kúpou miestneho povolenia.

Poznámka:
Zľava za povolenie na rybolov platí len pre členov SRZ  (starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia – vozičkár)