Rybárske povolenia

 

Oznam

Výbor MsO SRZ Senec oznamuje svojim členom, že z dôvodu pandemických opatrení vlády SR sa predaj povoleniek začne
po 24. januári 2021 podľa aktuálnej situácie.
O všetkých ďalších opatreniach Vás budeme informovať v čas.
Za pochopenie ďakujeme výbor MsO SRZ Senec

Za neodovzdaný prehľad úľovkov (povolenky) sa rybárovi nevydá povolenka na ďalší rok 2021.
Úlovkový lístok môžete odovzdať vhodením do poštovej schránky na „rybárskom dome“ na Vajanského ulici v Senci.
Za nespracovanú REKAPITULÁCIU o úlovkoch zaplatí člen 5,00 €.


Rozpis platieb na rok 2021

  Členské Povolenie Nový člen Školenie st. člena Neodprac. brigáda
Deti od 6 – 14 rokov x 10,00 3,50 1,00 x
Zväzové povolenie od 6 – 14 rokov x 10,00 x x x
Mládež 15 – 17 rokov Študenti 17,00 37,00 7,00 1,00 x
Starob. a inv. dôchod. a ženy 26,00 40,00 30,00 x x
ZŤP/ inv. dôchod. vozičkár pohybujúci sa len na vozíku 26,00  x 30,00 x x
Ostatní nad 18 rokov Miestne povolenie 26,00 43,00 30,00 x 25,00
Zväzové povolenie bez výnimky x 40,00 x  x x

 

Upozornenie:
Nie je možné si zakúpiť samostatne len zväzové povolenie, to je viazané  kúpou miestneho povolenia.

Poznámka:
Zľava za povolenie na rybolov platí len pre členov SRZ  (starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia – vozičkár)