31.05.2014 MO SRZ Senec usporiadala pre deti súťaž v love slnečníc na Striebornom jazere v Senci.

Ako každý rok aj v tomto roku usporiadalo SRZ Senec rybárske preteky pre dospelých na Striebornom jazere v Senci.

Za pekného, slnečného počasia usporiadala miestna organizácia SRZ Senec rybárske preteky pre mládež.

Dňa 3.5.2014 SRZ Senec miestna organizácia Veľký Biel usporiadalo rybárske preteky na na jazere Veľký Biel. Dobrá nálada vydržala až dokonca, sútažiacich neodradilo ani nepriaznivé počasie.

Dňa 15.02.2014 v sobotu OO SRZ Senec usporiadalo výročnú členskú schôdzu vo veľkej sále KS Senec.

Dňa 24 – 25 októbra MO SRZ Senec uskutočnil výlov chovného rybníka v Blatnom, za účelom zarybnenia lovných vôd v jeho réžii. Na dvojdňovej akcii sa zúčastnilo veľa brigádnikov, za čo im veľká vďaka.

1. júna, v sobotu SRZ Senec usporiadalo súťaž v love slnečníc pre deti a mládež do 15 rokov, na Striebornom jazere v Senci. Pred 8 hodinou prišli prví záujemcovia. Každý mladý pretekár obdržal štartovací balík s ovocím a pitím, a súťaž mohol začať. Počasie prialo mladým pretekárom, deti strávili krásne doobedie na čerstvom vzduchu pri vode. Po ukončení zrátali úlovky a najúspešnejší boli obdarovaní hodnotnými cenami a na koniec aj ostatní účastníci sa mohli tešiť darčekom. Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu.

Sotva prešlo pár dni od pretekov mladých rybárov, a Senecký Rybársky Zväz organizoval súťaž v love rýb pre dospelých. O záujemcov nebolo núdza. Od rána počasie pretekárom neprialo, no napriek tomu prišli v hojnom počte. Po výstrele sa družne nahodilo a lov sa mohol začať. Jedným sa darilo výborne, druhým menej, také je rybárske šťastie. Neskôr a počasie sa umúdrilo. Po vyhlásený výsledkov rybári ešte chvíľu debatovali , preberali udalosti, a potom odišli domou s pocitom prijemne prežitého dňa.

Dňa 8.05.2013 SRZ Mestská organizácia Senec, usporiadalo rybárske tradičné preteky pre mladých rybárov. Miesto konania bolo Strieborné jazero. O záujemcov nebola núdza, napriek nie moc priaznivým podmienkam, (ráno intenzívne pršalo) o záujemcov nebola núdza. Podmienky sútaže boli jednoznačné, do 6 rokov sa chytalo na bič, nad šesť rokov na jednu udicu. Neskor aj počasie sa umúdrilo, a mladý rybári si strávili príjemných pár hodín pri vode. Darili sa im výborne, iba dvaja pretekári nechytili rybu. Na konci pretekov boli vyhlásene výsledky, prvý piati úspešní pretekári boli obdarovaní hodnotnými cenami. SRZ Senec patrí vďaka za skvelú organizáciu a príjemnú atmosféru.

Dňa 4.05.2013 miestna organizácia SRZ vo veľkom Bieli usporiadalo tradičné rybárske preteky. Súťaž začala o 7.00 ráno. Pretekári s veľkým entuziazmom a s dobrou náladou pristúpili k dielu. Organizácia preteku bola na vysokej úrovni. Nechýbal ani bufet s občerstvením, ani tieň a lavice pre koronu. Po ukončení výhercom boli odovzdané hodnotné ceny. Organizátorom sútaže patri veľká vďaka za perfektnú prácu.

Dňa 6.4.2013 Obv. O.SRZ uskutočnila jarnú brigádu na úpravu okolie jazier v jeho obhospodarovaní. Veľa slov nie je treba, fotografie hovoria sami za seba. Srdečne ďakujeme každému účastníkovi na tejto akcií.

2-ho júna Senecký Rybársky Zväz usporiadal súťaž pre tých najmladších rybárov a to súťaž v love slnečníc. Napriek nepriaznivému vetru a dosť hladnému počasiu o súťažiacich nebola núdza. Po prevzatí balíka s občerstvením, prihlásení mladý rybári veselou náladou sa vrhli do boja. Niektorým z nich sa naozaj výborne darilo. Najúspešnejšiemu sa podarilo chytiť viac ako 100 slnečníc, čim suverénne získal prvé miesto, a tím aj peknú cenu. Ale ani ten najmenej úspešný neostal bez ceny. Z podujatia sa tešili tak deti ako ich rodičia. Vďaka za to usporiadateľom.

Deň po dospelých súťažila mládež. S veľkým entuziazmom sa vrhli do pretekov. Niektorým sa darilo výborne, niektorým zase nie, ale také sú už preteky. Hlavne dobrú náladu nestratili do konca. Po vyhlásený výsledkov šťastne preberali ceny a s úsmevom pózovali pred fotoaparátom. Dovidenia na budúci rok.

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku v máji senecký rybársky zväz usporiadal rybárske preteky na Striebornom jazere v Senci. V sobotu súťažili dospeli rybári a v nedeľu mladý. Preteky boli po organizačnej stránke dobre pripravené, bol zabezpečený bufet s občerstvením, ako aj miesto na odpočinok. Rybári pretekali v dobrej nálade, čo sa nepominulo až do konca. Po vyhlásení výsledkov účastníci rozišli s pocitom dobré stráveného dňa.

Ako každý rok, aj tento rok 5. mája 2012 Miestna organizácia SRZ usporiadala rybárske preteky vo Veľkom Bieli. Organizácia kladie veľký dôraz na to, aby preteky boli pripravené na vysokej úrovni. Rybárske miesta boli riadne vyznačené, nechýbal ani bufet s občerstvením. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehlo v dobrej nálade, pretekári vyhlásili, že prídu aj budúci rok.

26 -ho februára usporiadal Senecký rybársky zväz miestna organizácia Veľký Biel, výročnú členskú schôdzu, na ktorú boli pozvaný aj funkcionári zo SRZ miestna organizácia Senec. Prítomní boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania. Pán Dimitrov oboznámil členov štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách. Po predložený referátov bola vyhlásená voľna diskusia, a po tom uznesenie a záver. Všetkým ďakujeme za účasť.

25 -ho februára usporiadal Senecký Rybársky Zväz výročnú členskú schôdzu. Prítomní členovia boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania. Pán Dimitrov oboznámil členov výslednou štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách. Po prečítaní referátov bola vyhlásená voľna diskusia, po tom uznesenie a uzavretie schôdze. Po schôdze členovia ešte dlho debatovali vo vestibule, preberali medzi sebou počuté informácie. Všetkým ďakujeme za účasť a dovidenia na budúci rok.

Ako každý rok, aj v máji roku 2011 sme zorganizovali tradičné rybárske preteky na seneckom Striebornom jazere. V sobotu mali možnosť dokázať svoje schopnosti dospelí, v nedeľu pretekali deti. Preteky predchádzali náročné prípravy organizátorov, varenie halászlé, príprava rýb pre občerstvenie, vyznačenie pretekárskych miest. Fotografie a úsmev pretekárov dokazuje, že sme túto neľahkú úlohu zvládli výborne. Preteky sa skončili odovzdávaním cien, po ktorom rybári ešte dlho spomínali v okruhu svojich priateľov ochutnávajúc pripravené dobroty.

Slnečné jazerá Senec (0810) Kapor K 3: 8 720 kg. Kapor K 1: 300 kg. Zubáč veľkoústy: 170 kg. Šťuka rôčik: 233 kg. Šťuka zrýchlená: 4 000 ks. Jalec hlavatý: 2 200 db. Plevelná ryba (spolu): 1 210 kg. Strieborné jazero Senec (0840) Kapor K 3: 3 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Jalec hlavatý: 500 ks. Hlboké jazero Senec (Gulaška) (0160) Kapor K 3: 4 400 kg. Veľký Biel (1140) Kapor K 3: 3 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Šťuka rôčik: 50 kg. Šťuka zrýchlená: 3 000 ks. Jalec hlavatý: 500 ks. Plevelná ryba (spolu): 200 kg. Bernolákovo (0870) Kapor K 3: 2 000 kg. Kapor K 1: 100 kg. Zubáč veľkoústy: 50 kg. Šťuka rôčik: 50 kg. Šťuka zrýchlená: 3 000 ks. Jalec hlavatý: 500 ks. Plevelná ryba (spolu): 200 kg. Čierna voda (0040) Jalec hlavatý: 500 ks. Stoličný potok (0830) Kapor K 1: 200 kg. Zubáč veľkoústy: 30 kg. Plevelná ryba (spolu): 400 kg.