Rozpis platieb na rok 2024

  Členské Povolenka Nový člen zápisné Školenie st. člena Neodprac. brigáda Cena povolenky nový člen Cena povolenky starý člen
Deti od 3 – 5 rokov 1,00 € 0,00 3,50 € 1,00 € x 5,50 €   MS nový člen 2,00 €   MS základný
Deti od 6 – 14 rokov 1,00 € 10,00 € 3,50 € 1,00 € x 16,00 €  MS nový člen 12,00 €  MS základný
Zväzové povolenie od 6 – 14 rokov x 15,00 € x x x 31,50 €  CZV nový člen 27,50 €  CZV základný
Mládež 15 – 17 rokov Študenti 17,00 € 40,00 € 7,00 € x x

64,50 €  MS nový člen


140,00 €  CZV nový člen

57,00 €  MS základný 


132,50 €  CZV základný

Starob. a inv. dôchod. a ženy 38,00 € 40,00 € 30,00 € x x

108,50 €  MS nový člen


184,00 €   CZV nový člen

78,00 €  MS základný


153,50 €  CZV základný

ZŤP/ inv. dôchod. vozičkár pohybujúci sa len na vozíku 38,00 €  x 30,00 € x x

68,50 €  MS nový člen


144,00 €  CZV nový člen

38,00 €  MS základný


113,50 €  CZV základný

Ostatní nad 18 rokov Miestne povolenie 38,00 € 60,00 € 50,00 € x 25,00 € 148,50 €  MS nový člen

98,00 €  MS základný


123,00 €  MS člen + BR

Zväzové povolenie bez výnimky x 75,00 € x  x x 224,00 €  CZV nový člen

173,50 €  CZV základný


198,50 €  CZV člen + BR

 

Zákon o rybárstve a Celozväzový poriadok – 0,50 každý – u nového člena a pri CZV povolení zahrnuté do ceny povolenky

Upozornenie:
Nie je možné si zakúpiť samostatne len zväzové povolenie, to je viazané  kúpou miestneho povolenia.

Poznámka:
Zľava za povolenie na rybolov platí len pre členov SRZ  (starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia – vozičkár)
Za nespracovanú rekapituláciu o úlovkoch zaplatí člen 10,- €

Na základe vyhlášky 381/2018 § 14 ods. 21 ak držiteľ povolenie neodovzdá do 15. 01. nasledujúceho roka, nebude mu vydané nové povolenie na rok 2024