Predaj Povolení na rybolov 

Predaj povolení  na rok 2024 začne 18.12.2023 v úradných hodinách.
Člen, ktorý si chce zakúpiť povolenie od 18.12.2023 do 29.12.2023 musí odovzdať povolenie na rok 2023 s vyplneným sumárom.
V roku 2024 sa povolenky začnú predávať od 02.01.2024  v rámci úradných hodín.

Prijímanie nových členov  až  od  januára 2024
Nových členov budeme prijímať až po absolvovaní školenia a následnom úspešnom vykonaní testu. ( termín prvých školení je 20.01.2024 o 9:00 a 10:30 na Vajanského 45 v rybárskom dome)

Prestup z inej organizácie až od januára 2024
Prestupujúci člen predloží vyplnený prestupový formulár. O prijatí za člena bude rozhodovať komisia, prestup nie je automaticky. 

Hosťovacie“ povolenia  sa začnú predávať od 01.06.2024. do konca októbra 2024
Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Predaj Rybárskych lístkov
Od 02.01.2024 je možné si zakúpiť štátny Rybársky lístok.
Deti od 3-15 rokov                 0,- Euro
Dospelí ročný                         10,- Euro
Dospelí trojročný                   25,- Euro

Rybársky lístok k „Hosťovačke“ pre nečlena
Týždenný                                3,-
Mesačný                                 5,-

Zakúpiť si ich môžete:   Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby  parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Výbor MsO SRZ Senec