Oznamy

 

Vážení členovia

Dovoľujeme si Vám oznámiť a pripomenúť nasledovné termíny:

 

Odovzdávania záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

Do 15.1.2024 je držiteľ povinný odovzdať vyplnený záznam užívateľovi, ktorý ho vydal.

Môžete ho vhodiť do poštovej schránky rybárskeho domu v Senci na Vajanského 45, prípadne poslať poštou na adresu:  MsO SRZ Senec, Vajanského 45, 903 01 Senec..

Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Zároveň Vás chceme  upozorniť, aby ste svoj záznam pred odovzdaním vyplnili, čo je vašou povinnosťou.
Nevyplnený záznam je nezodpovednosť rybára. Za nevyplnený záznam o úlovkoch budeme účtovať poplatok 10,00 €.


 

Termíny školení
pre nových členov, ktoré  sa uskutočnia v zasadačke rybárskeho domu, Vajanského 45 

  27. 04. 2024  od 09:00 hod

na školenie sa treba prihlásiť vopred a to osobne alebo telefonicky v kancelárii MsO SRZ Senec v úradných hodinách.


                           

 

 Povinná brigáda hlavný termín pre všetky organizácie je 20.04.2024 od 08:00 do 12:00 hod.

Brigádnici sa stretnú:             Senec – rybársky dom, Vajanského 45

                                               Veľký Biel – štrkovisko Veľký Biel

                                               Bernolákovo – štrkovisko Bernolákovo

Náhradný termín je 27.04.2024 od 08:00 do 12:00 hod.

Brigádnici sa stretnú v Senci na rybárskom dome, Vajanského 45.


 

Detské rybárske preteky v love slnečníc MDD  –  25.05.2024  od 09:00 do 12:00 hod

Strieborné jazero v Senci – V rámci pretekov bude  tradičný rybársky bufet  (Halászlé, pečené ryby)


 

Predaj Povolení na rybolov 

Predaj povolení  na rok 2024 začne 18.12.2023 v úradných hodinách.

Člen, ktorý si chce zakúpiť povolenie od 18.12.2023 do 29.12.2023 musí odovzdať povolenie na rok 2023 s vyplneným sumárom.

V roku 2024 sa povolenky začnú predávať od 02.01.2024  v rámci úradných hodín.

 

 

Prijímanie nových členov  až  od  januára 2024

Nových členov budeme prijímať až po absolvovaní školenia a následnom úspešnom vykonaní testu. ( termín prvých školení je 20.01.2024 o 9:00 a 10:30 na Vajanského 45 v rybárskom dome)

Prestup z inej organizácie až od januára 2024

Prestupujúci člen predloží vyplnený prestupový formulár. O prijatí za člena bude rozhodovať komisia, prestup nie je automaticky. 

 

 

Hosťovacie“ povolenia  sa začnú predávať od 01.06.2024. do konca októbra 2024

Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45

                                               Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec

             Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec

Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel

Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

Predaj Rybárskych lístkov

Od 02.01.2024 je možné si zakúpiť štátny Rybársky lístok.

Deti od 3-15 rokov                 0,- Euro

Dospelí ročný                         7,- Euro

Dospelí trojročný                   17,- Euro

 

Rybársky lístok k „Hosťovačke“ pre nečlena

Týždenný                                1,50

Mesačný                                 3,-

 

Zakúpiť si ich môžete:   Rybársky dom na Vajanského 45

                                               Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec

Rybárske potreby Bedeč,s.r.o.  Železničná 834, 903 01 Senec

Tibi – rybárske potreby  parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel

Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

 

 

 

                                                                                   Výbor MsO SRZ Senec

 

Zmeny v termínoch vyhradené!

 

Rozpis platieb na rok 2024

 

 

Predaj Rybárskych lístkov (štátny rybársky lístok)

Od 02.01.2023 je možné si zakúpiť štátny Rybársky lístok.
         Deti od 3-15 rokov 0,- Euro
Dospelí ročný 7,- Euro
         Dospelí trojročný 17,- Euro

 

Štátny rybársky lístok k „Hosťovačke“ pre nečlena
Týždenný 1,50
Mesačný 3,-

 

Zakúpiť si ich môžete: Rybársky dom na Vajanského 45
Rybárske potreby Fisch Mania Námestie 1. mája č.7, 903 01 Senec
Rybárske potreby Bedeč,s.r.o. Železničná 834, 903 01 Senec
Tibi – rybárske potreby parkovisko Rotunda, Bratislavská, 900 24 Veľký Biel
Počas letnej turistickej sezóny aj na Recepcii Slnečných jazier

 

 

Výbor MsO SRZ Senec
Zmeny v termínoch vyhradené!