Školenie nových členov

Dňa 03. 03. 2018 MsO SRZ Senec organizovala povinné školenie nových členov. Akcia sa konala na rybárskom dome na Vajanského ul. v Senci. Členovia rybárskej stráže použitím modernej techniky vysvetlili prítomným znenie zákona o rybárstve, možnosti lovu a privlastňovanie rýb, práva a povinnosti rybárov a taktiež rybárskej stáže.
Prítomný mohli pri tom zadávať otázky, na ktoré, zo strany školiteľov zneli jasné a zrozumiteľné odpovede.
Všetkým prítomným ďakujeme za seriózny prístup a školiteľom za venovaný čas a ochotu pomôcť novým členom.

Fotografie vo fotogalérii