Dňa 31.03.2018 MsO SRZ Senec organizovala konferenciu na rybárskom dome v Senci.
Podujatie otvoril predseda MsO SRZ Senec p. Š. Dimitrov. Po otvorení referátom vystúpil tajomník MsO SRZ p. J. Michalský, ktorý oboznámil prítomných výsledkami plnenia plánu hospodárenia  za rok 2017 a návrhom plánu hospodárenia na rok 2018.
V druhej časti konferencie predseda MsO SRZ Senec p. Š. Dimitrov odovzdal ďakovné listy a čestné tituly niektorým členom, ktorí so svojou dlhoročnou obetavou prácou v oblasti rybárstva  zaslúžili sa o uznanie. Nasledovala krátka pauza.
V tretej, záverečnej časti konferencie, sa hlasovalo o prijatie plánu hospodárenia na rok 2018. Tento plán sa prijal jednohlasne.
Cela konferencia prebehla v kolegiálnej atmosfére, vyžaroval pocit, že prítomní funkcionári s láskou a rozumom pristupujú k svojim povinnostiam. Patrí im za to vďaka.

Fotografie vo fotogalérii 

 

Komentáre sú vypnuté.