Senecký rybársky revír

 

 

Úlovky členov MsO SRZ Senec na revíroch  MsO SRZ Senec        
Užívateľ:MsO SRZ Senec                       Rok:2022  
                               
Číslo  Názov  Druh ulovených rýb v ks/kg            
revíru revíru Návštevnosť Kapor Lieň Pleskáč  Jalec  Amur  Karas Boleň Šťuka Zubáč  Sumec Ostriež Úhor Ostatné
1-0810-1-1 Slnečné jazerá Senec 9 943 1 809 ks     6 388 kg 22 ks         27 kg 100 ks     71 kg 8 ks          7 kg 1 ks            18 kg 234 ks     218 kg 7 ks             20 kg 53 ks           143 kg 23 ks             54 kg 1 ks               8 kg 38 ks            17 kg 8 ks          15 kg 17 ks           13kg
1-0840-1-1 Strieborné jazero Senec 3 067 970 ks      2662 kg 3 ks               3 kg       28 ks        17 kg   4 ks          10 kg     1 ks            0,5 kg 1 ks                          0,75 kg 3 ks               0,6 kg
1-0160-1-1 Hlboké jazero Senec 1 918 396 ks              1179 kg 3 ks               4,4 kg       12 ks              6,2 kg   5 ks                9 kg 2 ks              6 kg 1 ks               6 kg 9 ks        5,5 kg   6 ks               0,17 kg
1-1140-1-1 Štrkovisko Veľký Biel 4 086 853 ks        2458 kg 8 ks           4 kg 22 ks             14 kg 1 ks                     1,5 kg 8 ks               115 kg 133 ks               67 kg   8 ks                      16 kg     1 ks            0,4 kg 8 ks          10 kg 4 ks           2,5 kg
1-0870-1-1 Štrkovisko Bernolákovo 5 042 1065 ks       3130 kg 17 ks               8 kg 37 ks        16 kg 1 ks                     1 kg   90 ks            55kg 1 ks            3 kg 3 ks          4 kg 1 ks          3 kg   2ks               1 kg 3 ks                4 kg 90 ks         51 kg
1-0040-1-1 Čierna Voda č.3 1 364 158 ks      496 kg 1 ks               1,5 kg 41 ks                    16 kg 1 ks                     1 kg   7 ks              7,5 kg 2 ks                         4 kg 5 ks                14 kg 3 ks               5 kg 4 ks                41 kg 1 ks                0,32 kg   25 ks                1,3 kg
1-0050-1-1 Čierna Voda č.4 53 2 ks               5,5 kg       1 ks            3,1 kg     1 ks            2 kg 1 ks            2 kg        

 

    Výkaz o zarybňovaní – kaprové vody        
Užívateľ:MsO SRZ Senec             Obdobie:2022      
                         
Číslo  Názov  Druh násady a jej kategória       
revíru revíru K3/kg K2/kg Su 2/kg ZU 1/kg Š 1/kg Boleň/ks Jalec hl. 2/ks No  1/ks Li 2-3/kg Ost. r/kg  
1-0810-1-1 Slnečné jazerá Senec 7 550     440              
1-0840-1-1 Strieborné jazero Senec 3 100     40           700  
1-0160-1-1 Hlboké jazero Senec 7 850     4000/ks           1 000  
1-1140-1-1 Štrkovisko Veľký Biel 4 000     100           1 000  
1-0870-1-1 Štrkovisko Bernolákovo 3 000     100           400  
1-0040-1-1 Čierna Voda č.3 500       350     10 000   200  
1-0830-1-1 Stoličný potok 100                 300  
Spolu 26 100 0 0 680+4000 350 0 0 10 000 0 3 600  

 


Kategória Obvodné organizácie MsO SRZ Senec  
Senec Veľký Biel Bernolákovo Viničné  Spolu  
Muži 1163 164 180 41 1548  
Ženy 46 11 8   65  
Mládež 83 13 8   104  
Deti 313 42 56   411  
Spolu za obvod 1605 230 252 41 2128  
 

 


Senecký rybársky revír