Dňa 15.02.2014 v sobotu OO SRZ Senec usporiadalo výročnú členskú schôdzu vo veľkej sále KS Senec.