Dňa 23 a 24 októbra MO SRZ Senec uskutoční výlov na chovnom jazere  v Blatnom s cieľom zarybniť vody, patriace pod túto organizáciu.
Z toho dôvodu bude nariadené zákaz lovu kapra od 23. 10. 2014. na všetkých lokalitách vyznačených tabulami o zákaze.
Lov kapra bude povolený od 22.11.2014.<